معاون اجتماعی و سخنگوی نیروی انتظامی از انتصاب سردار محمدجواد زاده‌کمند به سمت معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج ، سردار سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی و سخنگوی نیروی انتظامی در این مورد گفت: سردار زاده‌کمند با حکم رئیس ستادکل نیروهای مسلح به سمت معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد. وی افزود: به زودی جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی منصوب می شود. این در حالی است که زاده کمند پیش از این جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا بود و به جای امیر باقری به این سمت منصوب شده است.