رئیس مرکز جذب وزارت علوم، چیستی و چرایی جذب نیمه متمرکز و راه اندازی سامانه جامع جذب را تبیین کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از مرکز جذب وزارت علوم، اولین نشست آموزشی کارشناسان و مسئولان دبیرخانه های جذب دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برگزار شد.

محمد رضا رضوان طلب در تشریح اهداف این نشست، دوازده اصل از چیستی و چرایی جذب نیمه متمرکز و راه اندازی سامانه جامع جذب را تبیین کرد.

وی کرامت اعضای هیات علمی، شفافیت جذب، تحقق عدالت در توزیع فرصت ها، معرفی همه استعداد ها به مؤسسات و دانشگاه ها، توسعه خانواده اعضای هیات علمی، رسیدگی به شکایات و ایجاد سیستم پاسخگویی، ایجاد امنیت شغلی و ثبات روحی در اعضای هیات علمی را از اصول دوازده گانه جذب نیمه متمرکز و فعالیت سامانه جامع برشمرد.

در پایان کارگروه های آموزشی سامانه و آئین نامه مقررات جذب در این نشست برگزار و پرسش ها و مشکلات جذب هر دانشگاهی توسط کارشناسان مرکز جذب مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج