سرپرست سازمان مدیریت پسماند از وارد شدن برق تولیدی از سامانه هاضم این سازمان به شبکه سراسری برق خبر داد و گفت: در حال حاضر موتور ژنراتور واحد 2 به مدت 710 ساعت بصورت مستمر فعال بوده و به میزان 233240 کیلووات ساعت برق تولید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری موج، منصور باقرصاد تصریح کرد: از آغاز فصل پاییز امسال عملیات اجرایی این طرح به کارشناسان سازمان واگذار و با مرتفع شدن اشکالات و عیوب موجود، از تاریخ 30 آذر ماه سال جاری عملیات تولید برق با یک ژنراتور و ارسال آن به شبکه سراسری آغاز گشت که پس از جذب نیروی متخصص، از بهمن ماه سال جاری تولید برق به صورت مستمر تاکنون ادامه دارد.

وی در همین خصوص افزود: خوشبختانه از زمانی که تیم کارشناسی سازمان سرپرستی و هدایت مدیریت سامانه هاضم را بر عهده گرفت، اتفاقات خوبی در این حوزه رخ داد؛ به طوری که در ابتدا تولید برق، موتور ژنراتور واحد 2 با توان 200 کیلو وات براساس نظر کارشناسی، شروع به کار کرد و پس از بررسی، این توان به صورت پلکانی و تدریجی به 400 کیلو وات ارتقاء پیدا کرد و هم اکنون پس از اتمام 720 ساعت کارکرد موتور، بنابر نظر کارشناسی اقدام به افزایش توان ژنراتور به میزان 500 کیلووات ساعت کرده و اجرای این امر تا حداکثر ظرفیت، در دستور کار می‌باشد.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند به انجام تغییرات علمی در راستای اصلاح کمی و کیفی فرآیند تولید بیوگاز در بخش مخازن هاضم توسط کارشناسان سازمان اشاره کرد و گفت: افزایش کیفیت ترکیب بیوگاز تولیدی و کاهش درصد H2S موجود در بیوگاز تولیدی از حدود ppm 1500 (در فرآیند قبلی) به حدود ppm 10 (استاندارد حدودppm  500  می‌باشد) بدون استفاده از مواد شیمیایی و بیولوژیکی و سیستم تصفیه گاز از جمله دستاوردهای سازمان می‌باشد.

وی بر افزایش سرعت تولید گاز در مخازن هاضم و بدون افت فشار آن طی فعالیت مداوم ژنراتور تاکید و ایجاد برنامه مدون جهت بارگیری مخازن هاضم طی یک فرایند مشخص و افزایش راندمان خط پردازش با انتخاب زباله مناسب و پذیرش زباله زیر سرندی از منطقه13 از دیگر موفقیت‌های سازمان مدیریت پسماند در راه‌اندازی سامانه هاضم عنوان کرد.

بر اساس گزارش تهران سما، دکتر باقرصاد با اشاره به این که در حال حاضر موتور ژنراتور واحد 2 بیش از 710 ساعت به صورت مستمر فعال بوده و به میزان 233240 کیلووات ساعت برق تولید می‌کند، تصریح کرد: تلاش شده است تا با پیگیری مستمر جهت تأمین رفاه و مزایای پرسنل شاغل در سامانه و ایجاد امکانات فردی جهت پرسنل شاغل، روحیه و انگیزه کاری آن‌ها را افزایش و موجب تداوم کار در این مجموعه شویم.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج