رئیس شعبه یک دادگاه کیفری استان مرکزی گفت: پرونده حادثه قتل شش شهروند اراکی که دی ماه سال جاری به وقوع پیوست به دلیل اهمیت موضوع، تا پایان سال جاری تعیین تکلیف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از دادگستری استان مرکزی، محمدرضا رحمتی با اشاره به روند پیگیری پرونده متهم به قتل شش نفر از همشهریان اراکی در دی ماه سال جاری اظهار داشت: قتل شش نفر از همشهریان اراکی که 222دی ماه سال جاری اتفاق افتاده، روند تحقیقات مقدماتی، صدور کیفرخواست و ارجاع به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان مرکزی انجام شده و تا پایان سال، رای پرونده صادر خواهد شد.

وی افزود: رسیدگی به پرونده های مهم از جمله پرونده های قتل عمدی طبق قانون در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و در این پرونده قتل، با توجه به آن که چهار نفر دیگر از شهروندان اراکی نیز به شدت مجروح شدند، به منظور تسریع در تصمیم گیری، پرونده آنان از پرونده قتل تفکیک شده است.

رئیس شعبه یک دادگاه کیفری استان مرکزی ادامه داد: در روند رسیدگی به پرونده‌های مهم در دادگاه کیفری از آنجا که نتیجه آن صدور احکام اعدام، قصاص و حبس‌های بلندمدت است طبیعتا باید با دقت نظر قانونی همراه باشد ازجمله اینکه متهمین دارای پرونده شخصیت باشند و به منظور تایید سلامت روانی معاینه روان‌پزشکی شوند.

رحمتی بیان کرد: دادگاه موظف است تشریفات قانونی را رعایت کند، ما نیز در این مدت کوتاه که پرونده قتل شش شهروند اراکی را بررسی کردیم برای یکی از متهمین که در قتل معاونت داشته و وکیل نداشت، وکیل تسخیری اخذ کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: یکی از مقتولان فرزند صغیری دارد که طبق قانون در خصوص ولی دم صغیر، رئیس قوه قضاییه در خصوص تقاضای دیه یا قصاص اعمال نظر می کند که ما این موضوع را از رئیس قوه قضاییه استعلام کرده‌ایم و نظر ایشان نیز در این راستا اخذ شده است.

رئیس شعبه یک دادگاه کیفری استان مرکزی خاطرنشان کرد: تشریفات قانونی پرونده‌های کیفری به طور معمول حداقل شش ماه زمان می برد اما پرونده‌هایی که حساسیت بالایی دارند و احساسات عمومی را به شدت جریحه‌دار و زمینه ناامنی در جامعه را فراهم کرده اند از جمله این پرونده را خارج از نوبت انجام داده‌ایم و حتی تمام ابلاغ‌ها به منظور تسریع در امور، حضوری انجام شده است.

رحمتی تاکید کرد: تمام حقوقی که قانون برای طرفین پرونده اعم از اولیای دم و متهمین پیش بینی کرده را لحاظ کرده ایم و به این ترتیب ظرف مدت یک ماه که پرونده از دادسرا به دادگاه ارجاع داده شده، آن به مرحله رسیدگی رساندیم که تا پایان وقت اداری سه شنبه، 17 اسفندماه جاری پرونده مورد رسیدگی، تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج