رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: در آزمون دستیاری امسال طوری برنامه ریزی شده که ضمن توجه به علائق و سطح دانش افراد پذیرفته شده، هر داوطلب بتواند از بهترین شرایط برای انتخاب رشته مورد نظر خود بهره مند شود.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدحسین پورکاظمی رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی درخصوص آزمون دستیاری سال جاری گفت: همانطور که از سال قبل اعلام شد نمره کل سازی تغییر کرده است واین تغییرات در دفترچه ثبت نام آمده است. نمره کل سازی جدید باعثارتقا و دقت سنجش می شود. مشخص کردن دروس مختلف و تراز کردن نمرات و تاثیر مثبت سوابق تحصیلی یعنی معدل دوره پزشکی و نمره آزمون پیش کارورزی در این آزمون باعثارتقای پذیرش می شود.

پورکاظمی گفت: در آزمون دستیاری امسال از۱۳ هزار شرکت کننده۶ و ۹۰۰ نفر دارای حد نصاب و مجاز به انتخاب رشته شدند و تاکنون کارنامه اولیه به داوطلبان ارائه شده که در آن تنها نمره خام آزمون قید شده، که حداکثر نمره ۶۰۰ وحد نصاب قبولی ۱۵۰ بود و در ضمن نمره خام پنج درس به آنها اعلام شد. این پنج درس بر اساس جدولی است که قبلا در دفتر چه ثبت نام اعلام شده است.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی اظهار داشت: براساس مصوبات، نمرات ۵ گروه درسی را که به صورت خام در کارنامه اولیه اعلام کرده بودیم تراز شده است. تراز کردن نمرات دروس باعثهماهنگی دروس از لحاظ سختی وسادگی می شود. هدف از این کار آن است که اثر سختی و سهولت سوالات طراحی شده، در نمره نهایی داوطلبان به حداقل برسد. تراز نمرات موضوع علمی است که در تمام آزمونهای وزارت بهداشت و وزارت علوم از سالها پیش انجام می شود.

پورکاظمی اضافه کرد: مسئله مهم دیگر آن است که اهمیت پنج گروه درسی در رشته های مختلف دستیاری متفاوت است. این تفاوتها به صورت ضریب با نظر متخصصین دررشته ها ی دستیاری مشخص و در دفترچه راهنمای ثبت نام آمده است. رشته های دستیاری در پنج گروه قرار گرفته لذا هر داوطلب در هر زیر گروه یک نمره کل خواهد داشت. این نمرات برای ۵ زیرگروه محاسبه و ۵ رتبه در این زیرگروهها به افراد داده می شود. این اطلاعات در کارنامه شماره دو که برای انتخاب رشته در اختیار داوطلبان قرار می گیرد آورده شده است.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی تاثیر مثبت معدل دوره پزشکی عمومی و نمره آزمون پیش کارورزی را از دیگر ویژگی های مثبت آزمون دستیاری سال جاری ذکر کرد و گفت: هدف این است که پزشکانی خوب درس خوانده اند وارد دوره دستیاری شوند. بر اساس مصوبات مقرر است نمره کل هر داوطلب با احتساب، ۵ درصد معدل کل دوره پزشکی عمومی(بدون نمرات دوره کارورزی) و ۱۰ درصد نمره آزمون پیش کارورزی محاسبه شود و اگر این سوابق تحصیلی باعثکاهش نمره کل شود این سوابق لحاظ نمی شود. به بیان دیگر در صورتی سوابق تحصیلی در نمره کل اعمال می شود که بتواند نمره داوطلب را بالا ببرد و چنانچه اثر منفی در نمره او داشته باشد اعمال نخواهد شد.

پورکاظمی با بیان اینکه این مساله از سال پیش اعلام شده است و قاعدتا داوطلبان از طرق مختلف از این قضیه آگاه شده اند، گفت: قطعا این تغییرات باعثارتقائ پذیرش دستیاران خواهد شد و با انعطافی که در این قانون وجود دارد همه افراد متناسب با شرایط خود از آن منتفع خواهند شد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد: در نیمه اول تیر ماه کارنامه دوم و دفترچه انتخاب رشته اعلام خواهد شد و در دفترچه ۳۳۸۰ نفر ظرفیت اعلام شده است.