معاون پرورشی و فرهنگی وزیرآموزش و پرورش گفت: با توجه به افزایش ساعات پرورشی در سال آینده درصدد خواهیم بود تا تعداد نیروهای پرورشی نیز افزایش یابند.

به گزارش خبرگزاری موج، مهدی فیض اظهار کرد: با توجه به رویکرد وزیر آموزش و پرورش مبنی بر مدرسه محوری و تأکید بر پررنگ کردن نقش تربیتی مدرسه، نیازمند تجدیدنظر درخصوص ساختار نیروی انسانی در مدارس یک ضرورت است.

معاون فرهنگی و پرورشی وزیر آموزش و پرورش افزود: براساس رویکردهای جدید تربیتی مدرسه پایگاه اصلی تربیت است، بنابراین برای تحقق این رویکرد در سال تحصیلی آینده، احتمال افزایش نیرو و ساعات پرورشی در درون مدارس وجود دارد.

فیض تصریح کرد: در فرآیند تربیت، بیش ازآنکه متون درسی تعیین کننده باشند، معلمان تعیین کننده هستند، بنابراین معلمان دروس مختلف می توانند همزمان با انتقال دانش و تخصص خود به دانش آموز با رفتار خوب خود، فعالیت تربیتی انجام دهند .

وی نقش معلم در فرآیند تربیتی را کلیدی ترین نقش دانست وخاطرنشان کرد: برقراری ارتباطات تعاملی معلمان با دانش آموزان ، اخلاق معلمی، نقش معلم در تربیت دانش آموز و تقویت نقش مشاوره ای معلم از جمله موضوعاتی است که در راستای رویکردهای جدید تربیتی، دردوره های تربیت معلم به ‌آن پرداخته خواهد شد.

معاون فرهنگی و پرورشی وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: معلم علاوه بر تدریس که یک نقش عمومی محسوب می شود، در رویکرد جدید، یک نقش فرعی هم به عنوان مشاوردارد و با هماهنگی مشاور مدرسه این نقش را ایفا خواهد کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، فیض اظهارکرد: در راستای سیاست های جدید، معاونان و مربیان پرورشی فضای تربیتی مدرسه را مدیریت می کنند و بخش عمده‌ای از این فضای تربیتی توسط معلمان در درون کلاس‌های درس رهبری می شود، بنابراین مدیریت فضای تربیتی اقتضا می کند، تعاملات بین مشاوران، معاونان و مربیان پرورشی افزایش یابد تا بتوان از این ظرفیت در تربیت دانش آموزان استفاده کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج