طی حکمی از سوی رییس جهاددانشگاهی، محمدرضا پورعابدی به عنوان نایب رییس شورای علمی مرکز اطلاعات علمی و محسن قرنفلی بعنوان مسوول تشکیل اتاق فکر جهاددانشگاهی منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، حمیدرضا طیبی طی حکمی، دکتر محمدرضا پورعابدی را برای مدت سه سال به عنوان "نایب رییس شورای علمی مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی"منصوب کرد.

همچنین  رییس جهاد دانشگاهی، طی حکم جداگانه‌ای، مسوولیت تشکیل اتاق فکر جهاددانشگاهی را نیز به دکتر محسن قرنفلی واگذار کرد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج