عضو شورای شهر تهران، از در معرض فروش قرار دادن ملک 7 هزار متری که متعلق به دوره قاجار است، انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، احمد حکیمی پور در تذکری در نشست سیصد و سی و دومین جلسه شورای شهر تهران با انتقاد از فروش یکی از ساختمان های قدیمی که هویت تهران است، گفت: متاسفانه یکی از ارگان های دولتی ملکی هفت هزار متری را در خیابان حافظ که مربوط به دوره قاجار است، در معرض فروش قرار داده است.

وی افزود: این خانه ها هویت تهران به شمار می آیند و باید مانع فروش آنها به این شکل شد.

این عضو شورای شهر تهران افزود: شورای شهر تهران باید قوانینی اتخاذ کند تا مانع فروش آسان و ساخت و ساز در چنین خانه هایی شود که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج