اقتضائات اشتغال زنان با مسئولیت‌های خانوادگی در دستور کار شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج، هفتصد و نودمین جلسه شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده با موضوع ارائه گزارش تلفیق و تطبیق اقتضائات اشتغال زنان با مسئولیت­ های خانوادگی برگزارشد.

در این جلسه، سیاح معاونت طرح و برنامه شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده گزارشی از بایسته­ های اشتغال زنان در نظام اسلامی را ارائه کرد.

همچنین سوسن باستانی، معاون بررسی ­های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با توجه به اینکه آن معاونت بسته سیاستی-اجرایی اشتغال پایدار زنان را تهیه و برای تصویب نهایی به مراکز ذی‌ربط ارسالکرده گزارشی از این سند را ارائه کرد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج