سخنگوی ناجا در یادداشت خود از ارتقای معنادار منزلت و سرمایه اجتماعی ناجا درمقایسه با پنج سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، سردار منتظرالمهدی طی یادداشتی به ارائه میزان رضایتمندی مردم از پلیس پرداخت و عنوان کرد که رضایت مردم هدفی راهبردی در ناجا است.

متن یادداشت به شرح زیر است:

سازمان پلیس، خواه در ایران یا هر کشور دیگر جهان، سازمانی است که در چندین و چند زمینه به صورت مستقیم و غیر مستقیم خدمات خود را به شهروندان جامعه عرضه می دارد. این سازمان از یک سو ماموریت دارد تا "نظم" و " امنیت" را به جامعه ارزانی دارد و کجروی ها و کژکارکردی ها و خلاف ها و جرایم را از میان براند و از دیگر سو متولی خدمت رسانی در زمینه هایی همچون گواهینامه رانندگی، تعویض پلاک، گذرنامه و ویزا، امور اماکن و نظایر آن است. از همین رو ، شاید نتوان از میان شمار پر تعداد سازمان های کشور، سازمانی را نشان کرد که همچون نیروی انتظامی با همه اقشار جامعه پیوند و ارتباط ماموریتی و وظیفه ای داشته باشد.

به زعم و باور علمای مدیریت و اندیشمندان حوزه‌های مختلف اجتماعی و سازمانی، سازمان پر مخاطب و "پر کارکردی" همچون پلیس تنها زمانی قادر است وظایف و ماموریت های ریز و درشت خود را به گونه ای حداکثری و "مطلوب" به سامان برساند که از همراهی و همکاری مردم یا همان سرمایه اجتماعی برخوردار باشد. بی نیاز به هیچ حجتی ، پیش نیاز همراهی، همسویی و همکاری " رضایت " است . یعنی چنانچه شهروندان جامعه از عملکرد پلیس ، چه عملکرد آن در تولید و تقویت و بسط امنیت عمومی و گسترش و ارتقای انضباط اجتماعی و چه در مقوله های ریزتر " خدمت رسانی " راضی ، خرسند و خشنود باشند آنگاه می توان از آن انتظار داشت تا همراه " پلیس خود " برای افزایش روز افزون امنیت و آرامش عمومی گام بردارند.

نیروی انتظامی افزایش رضایت شهروندان و ایجاد "خرسندی مردم" را به منزله یک "هدف راهبردی" پیش روی خود قرار داده است. برای تحقق این هدف کلان نیز از روش ها و ساز و کارهای مختلفی نظیر؛

- تسریع در خدمت رسانی

- افزایش سرعت عمل

- بهبود و تعالی رفتار سازمانی

- افزایش تعامل با شهروندان

- اصلاح مستمر شیوه برخورد با شهروندان

- افزایش قاطعیت و جدیت در برخورد با مصادیق کجروی

- افزایش کمیت و کیفیت اقدامات نظم آفرین

- ایجاد امنیت عمومی حداکثری

- افزایش فعالیت های روشنگرانه و آموزشی

بهره گرفته و می گیرد. حال این سوال پیش رو است که آیا ناجا با انجام این گونه اقدامات توانسته است رضایت شهروندان را جلب کند و "منزلت اجتماعی" خود را بهبود بخشد؟

جواب پرسش مذکور و پرسش های مشابه را پژوهشکده مطالعات بسیج یافته است. آن پژوهشکده ، با همکاری چند موسسه دانشگاهی و مطالعاتی، نظرات نمونه ای به حجم قریب 200 هزار نفر از مردم سراسر کشور را مورد سنجش قرار داده است. در آن سنجش اولاً: میزان رضایت از عملکرد پلیس و چندین سازمان دیگر کشور ، مورد ارزیابی قرار گرفته است. ثانیاً: میزان رضایت شهروندان در سال جاری با میزان رضایت آنان در پنج سال گذشته مورد مقایسه قرار گرفته است. ثالثاً: سازمان ها از حیث اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی، منزلت اجتماعی و رضایت عمومی رتبه بندی شده اند.

نتایج سنجش ملی پژوهشکده مطالعات بسیج و موسسات و مراکز دانشگاهی همکار آن، برای ناجا بسیار دلگرم کننده و البته قابل پیش بینی بوده و آن نتایج نشان داده است که:

اولاً: در حال حاضر میانگین نمره رضایت از سازمان ناجا 85 از 100 ( 17 از 20 ) بوده است.

ثانیاً: این میانگین در پنج سال اخیر روند صعودی داشته به گونه ای که از نمره 70 ( 14 ) در 5 سال پیش به 85 (17) در سال جاری ارتقاء یافته است.

ثالثاً: برخلاف بسیاری از سازمان ها سرمایه اجتماعی و منزلت اجتماعی ناجا به طور معنی داری ارتقاء یافته است.

رابعاً: در رتبه بندی سازمان ها (حدود 20 سازمان مهم کشور) بر اساس مجموعه متنوعی از شاخص ها، ناجا در رتبه چهارم جای گرفته (تفاوت نمره آن با سه سازمان 1 تا 3 نیز حدود 5 نمره) بوده است.

افزایش رضایت از ناجا و ارتقای رتبه منزلتی این سازمان، بیش از آن که متاثر از بهبود کمیت و کیفیت عملکرد این سازمان باشد، متاثر از " قدرشناسی" قابل تقدیر شهروندان ومردمی شدن روز افزون پلیس و همسویی اهداف پلیس و مردم است

این نتایج برای یکایک نیروهای پلیس همچون یک "محرک انگیزشی" نیرومندی است که آنان را برای ارائه خدمات خالصانه بیشتر به شهروندان بر می انگیزد و آنان را بیش از پیش مشتاق بسط و گسترش امنیت عمومی و انضباط اجتماعی می سازد. به امید روزهای بهتر توأم با آرامش و آسایش و معنویت در سایه امنیت، امنیتی که حاصل مشارکت همگان است و در واقع امنیت حداکثری زمانی محقق می شود که مردم به میدان آیند و در کنار پلیس خودشان در انجام و فرجام این مهم سهم خودشان را ایفا نمایند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج