معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهر تهران گفت: امسال برای اولین بار لایحه تفریغ بودجه شهرداری تهران در موعد مقرر قانون یعنی30اردیبهشت 95 تقدیم شورای اسلامی شهر شد و این نهاد نیز با انتخاب حسابرسی مستقل ضمن بررسی و دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز از شهرداری، در جلسه یکشنبه 24 بهمن ماه با اکثریت مطلق 19 رأی از 25 عضو حاضر در جلسه آنرا به تصویب رساند.

به گزارش خبرگزاری موج، ناصر امانی از اظهار نظر مثبت حسابرس مستقل و رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر در خصوص تفریغ بودجه شهرداری خبر داد و گفت: کسب اضافه درآمد شهرداری یک نکته مثبت است که در تبصره 27، بند ج مصوبه بودجه سال 94 شهرداری تهران مجوز هزینه کرد آن داده شده که حسابرس مستقل به درستی به آن اشاره کرده است و این درآمد مازاد صرفا در حوزه صدور پروانه و شهرسازی نبوده بلکه هم در بخش نقد و هم غیر نقد افزایش درآمد وجود داشته است.

معاون شهردار تهران در خصوص اشکال دیگری که توسط یکی از اعضای شورای اسلامی شهر مطرح شد گفت: تفریغ بودجه شهرداری برابر استانداردهای حسابرسی و قانون صرفا به تطبیق عملکرد شهرداری با بودجه مصوب در چهارچوب مناطق 22 گانه و واحدهای ستادی رسیدگی می کند و هیچ گاه در گذشته نیز در تفریغ بودجه عملکرد سازمانها و شرکتهای شهرداری درج نمی شده است.
وی گفت: حسابرسی صرفا بر اساس خوداظهاری شهرداری صورت نمی گیرد بلکه حسابرس مستقل در هر مورد مدارک و مستندات را از شهرداری دریافت و آنها را بررسی نموده و به اصطلاح راستی آزمایی انجام می دهد. بعنوان نمونه گزارش حسابرسی در مرحله اول (پیش نویس) بندهای زیادی دارد؛ اما وقتی مدارک و مستندات ارایه شده را بررسی و تطبیق می دهد بندها کاهش می یابد.
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا در مورد عملکرد مقداری و ریالی نیز گفت: تفریغ بودجه شهرداری استانداردهایی دارد که توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می شود و عملکرد مقداری در استانداردهای تفریغ بودجه پیش بینی نشده است.
معاون شهردار تهران به موضوع وام های دریافتی شهرداری که هنگام بررسی تفریغ بودجه سال 94 توسط یکی از اعضای شورا ایراد گرفته شده بود نیز اشاره کرد و گفت: ما هم در ردیف های بودجه و هم در تبصره ها مجوز دریافت وام داشته ایم. 600 میلیارد تومان در ردیف بودجه و بیش از 8 هزار میلیارد تومان در تبصره بودجه مجوز داشته ایم، در حالیکه عملکرد ما در سال 94 تنها 2000 میلیارد تومان بوده است ضمن اینکه بارها اعلام کرده ایم که استفاده از فرصت دریافت وام برای شهرداریها یک نکته مثبت مدیریتی تلقی شده و ضمن تسریع در اتمام پروژه های شهر کاهش هزینه را هم به دنبال خواهد داشت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج