مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران از ساماندهی هزار و نهصد و بیست و پنج کارتن خواب طی شب گذشته در گرمخانه های شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، رضا قدیمی با اعلام این خبر و بیان اینکه با توجه به سرد بودن هوا غالب نیروها به حالت آماده باش هستند، گفت: در صورت سرد بودن هوا و تمایل کارتن خواب ها اصراری به خروج این افراد در ساعات روز وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به این که گشت سیار در حال تردد در کلونی های کارتن خواب ها است، تصریح کرد: ون ها و اتوبوس ها طی شب های سرد در مناطق مختلف شهر در حال تردد هستند و در صورت مشاهده کارتن خواب ها، این افراد را به مددسراها انتقال می دهند.

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در ادامه گفت: این که پدیده اتوبان خواب ها محصول جراحی ناقص و موضعی شهرداری در منطقه 12 است؛ یک نظریه غیرکارشناسی است. سالیان سال است که ما با پدیده اتوبان خواب ها مواجه هستیم به گونه ای که قبل از این دهه از مدیریت شهری نیز این پدیده وجود داشته است و باید یاد آور شویم که در ظهور پدیده اتوبان خواب ها عوامل بسیار مهمی از جمله شرایط اقتصادی، اعتیاد و... دخیل است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج