مدیرکل محیط زیست استان تهران با اشاره به ضرورت استانداردسازی فاضلاب بیمارستان‌ها گفت: از مدیران بیمارستان‌ها می‌خواهیم با جدیت تکالیف قانونی خود درباره مدیریت پسماندهای پزشکی و استاندارد سازی فاضلاب‌های بیمارستانی انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری موج، ناصر مهردادی با تشریح وضعیت محیط زیست تهران و چالش‌های موجود و نقش پر اهمیت مسئولان مراکز درمانی در حفاظت از محیط زیست، گفت: اگر چه مسئله آلودگی هوا به علت قابل مشاهده بودن آن در نظر افکار عمومی جامعه بسیار پر اهمیت و حساس است اما به همان اندازه ما به مسئله آلودگی آب، عوارض و مشکلات ناشی از عدم مدیریت پسماندها به ویژه پسماندهای پزشکی و سایر مسائل محیط زیست حساس هستیم.

وی با اشاره به ضرورت استاندارد سازی فاضلاب‌های بیمارستانی افزود: از مدیران بیمارستان‌ها و مراکز درمانی می‌خواهیم که با جدیت و دقت تکالیف قانونی خود را در خصوص مدیریت پسماندهای پزشکی و استاندارد سازی فاضلاب‌های بیمارستانی انجام دهند.

مهردادی ادامه داد: از همکارانمان در دانشگاه‌های علوم پزشکی به عنوان ناظر اولیه انتظار داریم که نظارت بیشتری بر این بخش از تکالیف مراکز درمانی داشته باشند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج