رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت‌های مردمی گفت: در راستای توسعه عدالت آموزشی، پوشش تحصیلی دانش‌آموزان در مناطق محروم از طریق خرید خدمات آموزشی از سال آینده افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری موج، مرضیه گُرد معاون وزیر آموزش و پرورش در نشست فصلی شورای هماهنگی مؤسسان مدارس و مراکز غیر دولتی کشور که در باشگاه فرهنگیان برگزار شد با اشاره به مراحل تصویب قانون در مجلس و شورای نگهبان، اظهار داشت: خوشبختانه با تصویب قانون جدید تأسیس مدارس غیر دولتی، نواقص قانون قبلی از لحاظ اجرایی و برخی ابهامات آن مرتفع شده است که امیدواریم با تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مناسب به صورت شفاف، امکان اجرای تمام مواد قانون فراهم شود.

وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های قانون جدید مدارس غیر دولتی فرصت طلایی در جهت ارتقای کیفیت آموزشی در مدارس غیر دولتی است، گفت: با توجه به اختیاراتی که در قانون جدید به مؤسسان مدارس غیر دولتی داده است، مسوولیت و وظایف مؤسسان نسبت به قبل بیشتر شده است.

گُرد با اشاره به برنامه‌های وزیر آموزش و پرورش در حوزه توسعه مشارکت‌های مردمی، افزود: وزیر آموزش و پرورش بر این باور است که کارهای بزرگ و اصلی را باید به مدارس واگذار کرده و سپس زمینه نظارت قوی را ایجاد کنیم و تأکید وی، انجام نظارت تخصصی است و هدف افزایش کارایی مدارس غیر دولتی است.

وی تأکید کرد: در راستای توسعه عدالت آموزشی، پوشش تحصیلی دانش‌آموزان در مناطق محروم از طریق خرید خدمات آموزشی از سال آینده افزایش می‌یابد.

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت‌های مردمی تصریح کرد: اعضای شورای هماهنگی مؤسسان، گروه‌های تیمی را جهت نظارت از مدارس غیر دولتی تشکیل دهند تا با بازدیدهای فصلی در جهت رفع مشکلات احتمالی مدارس اهتمام کرده و از تجارب ارزشمند مدارس موفق، سایر مدارس را مطلع کنند.

وی با اشاره به بازدیدهای اخیر خود پیرامون بررسی توانایی‌ها و شناسایی مدارسی که در جهت تحقق سند تحول بنیادین اقداماتی انجام دادند، افزود: درصدد شناسایی این مدارس غیردولتی با رویکرد اسلامی هستیم.رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت‌های مردمی خبر داد.

 

افزایش پوشش تحصیلی دانش‌آموزان مناطق محروم از طریق خرید خدمات آموزشی

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت‌های مردمی گفت: در راستای توسعه عدالت آموزشی، پوشش تحصیلی دانش‌آموزان در مناطق محروم از طریق خرید خدمات آموزشی از سال آینده افزایش می یابد.

مرضیه گُرد معاون وزیر آموزش و پرورش در نشست فصلی شورای هماهنگی مؤسسان مدارس و مراکز غیر دولتی کشور که در باشگاه فرهنگیان برگزار شد با اشاره به مراحل تصویب قانون در مجلس و شورای نگهبان، اظهار داشت: خوشبختانه با تصویب قانون جدید تأسیس مدارس غیر دولتی، نواقص قانون قبلی از لحاظ اجرایی و برخی ابهامات آن مرتفع شده است که امیدواریم با تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مناسب به صورت شفاف، امکان اجرای تمام مواد قانون فراهم شود.

وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های قانون جدید مدارس غیر دولتی فرصت طلایی در جهت ارتقای کیفیت آموزشی در مدارس غیر دولتی است، گفت: با توجه به اختیاراتی که در قانون جدید به مؤسسان مدارس غیر دولتی داده است، مسئولیت و وظایف مؤسسان نسبت به قبل بیشتر شده است.

گُرد با اشاره به برنامه‌های وزیر آموزش و پرورش در حوزه توسعه مشارکت‌های مردمی، افزود: وزیر آموزش وپرورش بر این باور است که کارهای بزرگ و اصلی را باید به مدارس واگذار کرده و سپس زمینه نظارت قوی را ایجاد کنیم و تأکید وی، انجام نظارت تخصصی است و هدف افزایش کارایی مدارس غیر دولتی است.

وی تأکید کرد: در راستای توسعه عدالت آموزشی، پوشش تحصیلی دانش‌آموزان در مناطق محروم از طریق خرید خدمات آموزشی از سال آینده افزایش می‌یابد.

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت‌های مردمی تصریح کرد: اعضای شورای هماهنگی مؤسسان، گروه‌های تیمی را جهت نظارت از مدارس غیر دولتی تشکیل دهند تا با بازدیدهای فصلی در جهت رفع مشکلات احتمالی مدارس اهتمام کرده و از تجارب ارزشمند مدارس موفق، سایر مدارس را مطلع کنند.

وی با اشاره به بازدیدهای اخیر خود پیرامون بررسی توانایی‌ها و شناسایی مدارسی که در جهت تحقق سند تحول بنیادین اقداماتی انجام دادند، افزود: درصدد شناسایی این مدارس غیردولتی با رویکرد اسلامی هستیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج