سامانه جامع الکترونیکی دانشجویی سازمان امور دانشجویان با حضور محمد فرهادی وزیر علوم رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، سامانه جامع الکترونیکی دانشجویی سازمان امور دانشجویان امروز با حضور محمد فرهادی وزیر علوم، صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و روسای دانشگاه ها و روسای دانشگاه های خوارزمی و علم و صنعت در محل سازمان امور دانشجویان رونمایی شد.

بر اساس این گزارش، این سامانه با هدف خدمات رسانی الکترونیکی به دانشجویان سراسر کشور طراحی شده که طراحی و اجرای این سامانه 2سال و نیم به طول انجامید.

این سامانه در حوزه های مختلف دانشجویی از جمله فرایند رسیدگی به شکایات دانشجویان و سایر موارد خدمات رسانی کرده و سبب کاهش مراجعات حضوری دانشجویان به سازمان امور دانشجویان می شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج