مدیر طرح مقابله با پدیده گرد و غبار گفت: مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال برای مقابله با پدیده گرد و غبار را به دولت پیشنهاد داده ایم که در قالب اعتباری یکساله است.

به گزارش خبرگزاری موج، ضیاء الدین شعاعی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست پس از دریافت و جمع بندی پیشنهادهای تمام دستگاه ها برای مقابله با پدیده گرد و غبار، در نهایت پیشنهاد تخصیص ۱۰ هزار میلیارد ریال را به دولت ارائه کرد. وی اظهار کرد: بعد از تصویب، این بودجه از محل اعتبارات تخصصی تهیه می شود و براساس آن هر دستگاهی با اولویت بندی اقدامات خود برای مقابله با گرد و غبار، کارهای اجرایی را آغاز می کند. مدیر طرح مقابله با پدیده گرد و غبار ادامه داد: این اعتبار میان مدت و بلندمدت است و طبق مصوبه سال گذشته هیات دولت پیشنهاد شده است. ** کاهش غلظت گرد و غبار در اهواز شعاعی گفت: غلظت گرد و غبار در استان های درگیر این پدیده تا حدود زیادی کاهش یافته است اما براساس پیش بینی های صورت گرفته احتمال وقوع باد نسبتا شدید در جنوب عراق و خوزستان وجود دارد که امکان دارد شاهد بروز دوباره گرد و غبار باشیم اما به شدت هفته گذشته نخواهد بود. وی افزود: ایستگاه های سنجش آلودگی هوا نشان می دهد غلظت گرد و غبار در اهواز به ۲۰۰ میکروگرم کاهش یافته است این در حالی است که میزان گرد و غبار در شهرهای اهواز و آبادان به بیش از ۱۳ برابر حد مجاز رسیده بود. گرد و غبار غلیظی پنج شنبه و جمعه هفته گذشته در غرب کشور ایجاد شد که کاملا منشاء خارجی داشت و موجب شد میزان غلظت گرد و غبار در برخی استان های کشور تا ۱۳ برابر حد مجاز و حتی گاهی تا ۲۰ برابر نیز افزایش یابد. تمام استان های غربی کشور از جمله خوزستان، لرستان و کرمانشاه درگیر این گرد و غبار شدند اما با توجه به اینکه توده گرد و غبار دوم پشتوانه ای نداشت، از غلظت آن کاسته شد. شناسایی منشاء گرد و غبار در ۱۷ استان کشور که نقشه های آن نیز در صورت تامین بودجه تهیه می شود، از جمله اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست برای مقابله با گرد و غبار است.