با توجه به سوابق قاضی سراج، متخلفان ماجرای تخفیف های جهادی شهرداری تهران، امیدی به تاثیرگذاری روی پرونده نخواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری موجپس از کش و قوس های فراوان در خصوص ماجرای واگذاری زمین های شهرداری تهران با تخفیف های ویژه به براخی افراد خاص، سرانجام پرونده مذکور به میز مسئولی رسیده است که در قاطعیت و توصیه ناپذیری شهره است. محمدباقر قالی باف که پس از اولین واکنش به این ماجرا و تلاشی مشکوک علیه قوه قضاییه نتوانسته بود فشار افکار عمومی در این زمینه را کنترل کند، در دومین اقدام خود در نامه ای به دادستان کل کشور بار دیگر واگذاری زمین ها را بر اساس قانون دانست و اعلام کرد که هیچ خط قرمزی ندارد. دادستان کل کشور نیز بر اساس اعلام رییس دفتر او، بلافاصله نامه مذکور را برای بررسی اولیه به سازمان بازرسی کل کشور فرستاد. اکنون پرونده روی میز قاضی ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور و قاضی مجربی است که سابقه او در پرونده های مختلف، همه امید متخلفان احتمالی را برای اعمال نفوذ در پرونده و فشارهای سیاسی برای تاثیرگذاری روی آن به یاس تبدیل کرده است؛ فشارهایی که دیشب یک برنامه افشاگر تلویزیونی را که قصد ورود به موضوع را داشت، تعطیل کرد. نام قاضی ناصر سراج، به دلیل نقش آفرینی او در پرونده های مهمی چون فساد سه هزار میلیاردی، ماجرای کلاهبرداری ۷۰ میلیاردی، پرونده پژوهای ۴۰۵ سوزان، قتل خیابان مدنی و … نامی آشنا میان مردم است.
اکنون ماجرای واگذاری زمین های شهرداری تهران با تخفیف های جهادی به افراد خاص، منتظر تصمیم گیری قاضی سراج است؛ اعلام نظر او می تواند مسیر پرونده را به درستی ریل گذاری کند و البته با توجه به سوابق مورد اشاره، متخلفان احتمالی پرونده مذکور امیدی به تاثیرگذاری روی بررسی قضایی پرونده نخواهند داشت.