ریییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: مدیریت یکپارچه یک مطالبه ملی است و مسئولان مجبور به اجرای آن هستند.

به گزارش خبرگزاری موج؛ پرویز سروری در دویست شصت و هشتمین جلسه شورا با اشاره به حادثه آتش سوزی و انفجار گاز در محله شهران گفت: این حادثه دو مقصر دارد یکی ظاهری و دیگری باطنی، در بعد ظاهری دستگاه هایی که در بروز حادثه دخیل بودند و نیز در حضور داشتن در محل تعلل به خرج دادند. اما مقصران اصلی که پنهان هم هستند کسانی هستند که در مقابل ایجاد مدیریت یکپارچه مقاومت می‌کنند.

وی ادامه داد: این حادثه یک هشدار بود که تهران به شدت در برابر حوادثآسیب پذیر و در معرض بحران است.

بر اساس اعلام سایت شورای شهر تهران، سروری تصریح کرد: از این رو مدیریت یکپارچه یک مطالبه ملی است و باید مسئولان را مجبور کنیم تا مجاب شوند این مهم را محقق کنند، به نظر دیگر از مرحله گفتار درمانی گذر کرده ایم.