شهردار منطقه ۲۱ از بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح بزرگراه فتح - ایران خودرو تا پایان شهریورماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، جمال بافرانی درباره تقاطع غیرهمسطح بزرگراه فتح - ایران خودرو گفت: تملک ضلع شمال شرق کارخانه ایران خودرو جز این پروژه بوده است، چراکه هرگونه عقب نشینی برای این کارخانه به منزله تعطیلی کارخانه بود. وی با اشاره به اینکه این آزاد سازی در ۳ مرحله انجام شد، تصریح کرد: اتمام این پروژه در پایان تابستان جاری خواهد بود و این در حالیست که تقریبا ۱۱ میلیارد تومان به معارض کارخانه ایران خودرو در این پروژه داده شده است. شهردار منطقه ۲۱ با بیان اینکه این پروژه در تقاطع محور ایران خودرو با بزرگراه فتح در کیلومتر ۱۲ بزرگراه واقع شده است، خاطر نشان کرد: این پروژه به صورت یک تقاطع غیرهمسطح دو سطحی بوده که بزرگراه فتح به صورت زیرگذر و بلوار ایران خودرو به صورت روگذر از آن عبور می کند. وی باتاکید بر اینکه تعداد خطوط عبوری در باند شمالی و جنوبی زیرگذر در مجموع ۷ لاین است، ادامه داد: زیرساخت فضای سبز بزرگراهی این پروژه نیز در حال حاضر تکمیل شده است. بافرانی با بیان اینکه این پروژه با هدف دسترسی شمال بلوار ایران خودرو به شرق بزرگراه فتح توسط لوپ خاکی احداثشده است، یادآور شد: همچنین دسترسی شمال و جنوب بلوار ایران خودرو توسط پل روگذر و همچنین دسترسی محلی اهالی شهرک دانش به شمال بلوار ایران خودرو انجام شده است. بر اساس گزارش شهرنوشت، وی با تاکید بر اینکه زیرگذر سایت شرقی و غربی ایران خودرو نیز در حال انجام است، افزود: با اجرای این طرح دیگر شاهد عبور عرضی در بلوار ایران خودرو نخواهیم بود.