معاون امور زیربنایی و سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از ایجاد ۱۷۳ هزار فرصت شغلی در روستاهای کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، نعمت الله رضایی در همایش بررسی و تعیین راهکارهای عملی توسعه روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی با اشاره به ارتقا تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی در قالب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، اضافه کرد: در برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده که دستگاه‌های دولتی کشور با استفاده از منابع داخلی، غیر دولتی و تسهیلات ۱۷۳ هزار فرصت شغلی در روستاهای کشور ایجاد کند که برای تحقق این امر تا ۱۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است. وی با بیان اینکه ۲۰ درصد جوانان روستایی کشور بین سنین ۱۵ تا ۲۹ ساله بیکار هستند و باید برای آنان اشتغال ایجاد شود افزود: به دنبال افزایش نرخ مشارکت، ایجاد اشتغال پایدار و اصلاح اقتصاد روستا هستیم و در این راستا باید خدمات، صنعت، گردشگری و زنجیره‌های تولید در روستا توسعه یابد. وی با اشاره به اینکه مهمترین هدف دستگاه های اجرایی کشور ایجاد اشتغال در قالب واحدهای تولیدی در روستاهاست تصریح کرد: به دنبال افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در حوزه زنان و جوانان هستیم. وی گفت: ایجاد راه روستایی در قالب اقتصاد مقاومتی نیست بلکه برخی پروژه‌ها در قالب ارتقای پولی و اشتغال پایدار جز اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شوند.