رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: با اجرای طرح تحول سلامت ۴۸ مرکز پزشکی قانونی به دلیل کمبود نیروی متخصص تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری موج ، دکتر احمد شجاعی در دیدار با استاندار گلستان، اظهار داشت: هم اکنون با کمبود نیروی متخصص در پزشکی قانونی کشور مواجه هستیم و به دلیل سختی و مشقت های فراوان در پزشکی قانونی کمتر پزشکان رغبت به فعالیت در این سازمان دارند. وی با بیان اینکه استان گلستان از نظر نیروی انسانی و تجهیزات با مشکل خاصی مواجه نیست، افزود: برای رسیدن به استانداردها باید تعداد نیروهای انسانی سه برابر شوند اما هم اکنون با کمبود شدید در گلستان مواجه نیستیم و شرایط از این نظر قابل قبول است. معاون قوه قضائیه کشور گفت: استان گلستان از نظر ساختمانی و ابنیه از استان های دیگر عقب است و ساختمان های پزشکی قانونی این استان کوچک و غیر استاندارد هستند. رییس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: چون نمی توانیم پروژه جدیدی تعریف کنیم ناگزیر هستیم یکی از پروژه های مصوب را حذف کرد و گلستان جایگزین شود. وی افزود: امیدواریم بتوانیم تا پایان سال عملیات اجرایی احداث مرکز گرگان و دو مرکز اولویت دار دیگر در گلستان آغاز شود. شجاعی با یادآوری اینکه گلستان در رتبه ۲۲ در تامین اعتبارات استانی قرار دارد و جزو ۱۰ استان آخر کشور در این حوزه است، اظهار داشت: استان گلستان از نظر تجهیزات جز در زمینه آزمایشگله ژنتیک خودکفاست و به سایر استان ها نیاز ندارد اما امیدواریم بتوانیم در زمینه زیرساخت ها، ساختمان و ابنیه در یک بازه زمانی یک تا دو ساله شاهد اتفاقات خاص در این استان باشیم.