علی‌اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق کشورمان از سوی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری کارکنان دولت و با شکایت دادستانی تهران به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری موج ، قهرمان شجاعی وکیل مدافع علی‌اکبر جوانفکر در این مورد گفت: رای دادگاه امروز به ما ابلاغ شد و متاسفانه دادگاه برای موکلم ۹۱ روز حبس تعزیری در نظر گرفته است. وکیل جوانفکر با بیان اینکه قطعا به این حکم در مراجع تجدیدنظر اعتراض خواهد کرد افزود: دادگاه علاوه بر موکل برای ۳ متهم دیگر پرونده نیز (خبرنگاران پیشین روزنامه ایران) ۹۱ روز حبس تعزیری در نظر گرفته است. بر این اساس علی اکبر جوانفکر و ۳ نفر از خبرنگاران پیشین روزنامه ایران با شکایت دادستانی تهران و به اتهام تمرد از امر ماموران قضایی و انتظامی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفیری کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری محاکه شدند.