دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد از تعیین جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور مرور شونده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج ، محسن مردعلی دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد که برای شرکت در مراسم قرعه‌کشی این کنوانسیون به وین سفر کرده بود، از تعیین جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور مرور شونده خبر داد. مردعلی در این باره گفت: این قرعه‌کشی که بنا بر سازوکار تعین شده در مقررات مربوط به بررسی کنوانسیون مبارزه با فساد در روز جمعه ۲۸ خردادماه در مقر سازمان ملل برگزار شد، جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور مرور شونده تعیین و کشورهای فلسطین و لیختن‌اشتاین به صورت اولیه به عنوان کشورهای مرور کننده فصول دوم و پنجم کنوانسیون مبارزه با فساد در ایران تعیین شدند. وی افزود: این قرعه‌کشی هر پنج سال برای همه کشورها در دو فصل کنوانسیون انجام می شود که این کشورها موظفند به لحاظ اجرای فصول تعیین شده، مورد مرور قرار گرفته و در عین حال در فرآیند مرور سایر کشورها مشارکت کنند. دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در خصوص تکمیل فرآیند خودارزیابی اظهار داشت: این مرجع در سال اول فرآیند مرور، نیاز به مشارکت جدی و همکاری همه دستگاه های اجرایی، قضایی، مجلس، بخش خصوصی و جامعه مدنی دارد. وی ادامه داد: در صورت عدم هماهنگی و همکاری لازم در این کار فراقوه ای و برطرف نشدن خلاء‌های جدی موجود در دو حوزه پیشگیری و استرداد اموال، امکان پاسخگویی مناسب فراهم نخواهد شد و تحقق سند چشم‌انداز کشورمان به عنوان کشوری عاری از فساد و دارای چهره جهانی ضد فساد، در عمل محقق نمی شود. مردعلی از همه دستگاه‌ها خواست تا براساس دستورالعمل ابلاغی وزیر دادگستری در خصوص نظام تکمیل چک لیست خود ارزیابی کنوانسیون مبارزه با فساد، نسبت به مشارکت جدی با این مرجع اقدام کنند.