دومین جلسه " کمیته علمی تشخیص ودرمان مسمومیت با سرب " در دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت برگزار و بر ضرورت تدوین نظام مراقبت از بیماران دچار این مسمومیت تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری موج، دومین جلسه «کمیته علمی تشخیص و درمان مسمومیت با سرب» با حضور اعضاء هیئت علمی و مدیران بخش‌های مسمومیت از حوزه بیمارستانی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران و نیز مدیران اجرایی ستاد وزارت بهداشت در دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشت برگزار شد.

در این جلسه پیرامون آخرین وضعیت بیماران دچارمسمومیت با سرب بویژه موارد ناشی از مصرف خوراکی تریاک بحثو تصمیم‌گیری صورت گرفت.

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت برضرورت تدوین، نهایی‌سازی و ابلاغ هرچه سریع‌تر نظام مراقبت از بیماران دچار مسمومیت با سرب بویژه موارد ناشی از مصرف خوراکی تریاک تاکید کرد.

احمدکوشا همچنین با بیان اینکه تا کنون نظام مراقبت خاصی برای بیماران دچار مسمومیت با سرب تدوین نشده، ابرازامیدواری کرد که نظام مراقبتی مذکور بتواند منشاء خدمات مفید و موثری برای گروه‌های سنی مختلف و نیز اقشار مختلف جامعه باشد.

دراین جلسه همچنین پروتکل درمان مسمومیت با سرب بازنگری و بروزرسانی شده و حدود وظایف و نحوه برخورد با بیماران دچارمسمومیت با سرب و نیز نحوه ارجاع و درمان بیماران مذکور در هر یک از سطوح سه گانه ارائه خدمات بهداشتی، درمانی شامل خانه های بهداشت، پایگاهای بهداشتی درمانی شهری و روستایی و نیز بیمارستان‌های تخصصی تعریف شد.

بنابر اعلام روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، در پایان دومین جلسه «کمیته علمی تشخیص ودرمان مسمومیت باسرب» مقرر شد سند نهایی جهت اجراء به کل کشور ابلاغ شود.