رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور جهت حضور در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل زندان‌های استان اصفهان و دیدار با مقامات قضایی و اجرایی استان دیروز وارد اصفهان شد.

به گزارش خبرگزاری موج ، اصغر جهانگیر در این سفر ضمن حضور در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل زندان های استان، با نماینده ولی فقیه در استان و استاندار اصفهان نیز دیدارهای جداگانه‌ای خواهد داشت. طی حکمی از سوی رئیس سازمان زندان ها، اسدالله گرجی به عنوان مدیرکل زندان های استان اصفهان منصوب شده بود. پیش از این رمضان امیری مدیرکل زندان‌های استان اصفهان بود که  به سمت مدیرکل زندان‌های استان کرمان منصوب شد.