سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از انحلال تمامی صندوق های بیمه پایه تا پایان سال سوم برنامه ششم توسعه کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد نعیم امینی فرد در تشریح دستور کار جلسه روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان گفت: در نشست دیروز، سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی طبق اساسنامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد، وابسته به وزارت بهداشت و درمان اداره می شود. وی از منحل شدن تمامی صندوق های بیمه پایه تا پایان سال سوم برنامه ششم توسعه خبر داد و ادامه داد: افراد تحت پوشش این صندوق ها به استثنای صندوق تامین اجتماعی و نیروهای مسلح به انضمام حق بیمه سهم کارمند و کارفرما به سازمان بیمه سلامت منتقل می شود. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: موضوعاتی مانند مسئله اجباری بودن بیمه پایه برای تمامی ایرانیان واتباع خارجی از جمله پناهندگان گروهی که مورد تایید وزارت کشور قرار دارند و همچنین تامین و پرداخت ۱۰۰درصد حق بیمه اشخاص نیازمند، روستاییان و عشایر از سوی دولت در صورتی که از طریق آزمون ارزیابی وسع، نیازمند باشند در نشست امروز کمیسیون تصویب شدند. امینی فرد ادامه داد: دیگر موضوع مطرح شده در نشست امروز بررسی تعریف حداقل ۸.۵ درصد از سرانه ناخالص ملی در ارتباط با منابع مالی سلامت بوده که این موضوع در کمیسیون بررسی و برای تصویب نهایی به کمیسیون تلفیق ارائه می شود. وی با یادآوری دیگر موارد تصویب شده در نشست دیروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: بیمارستان ها و مراکز ملکی صندوق تامین اجتماعی که درمان مستقیم را برعهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند نمود یعنی درمان غیرمستقیم به تدریج به سازمان بیمه سلامت منتقل می شود اما درمان مستقیم همچنان در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار خواهد داشت. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآور شد: در نشست دیروز مسئولانی از وزارت بهداشت، مرکز پژوهش های مجلس و سازمان نظام پزشکی حضور داشتند.