شهردار تهران با صدور بخشنامه ای افطاری دادن در شهرداری تهران را ممنوع کرد.

به گزارش خبرنگار موج، محمدباقر قالیباف، شهردار تهران در این بخشنامه با اشاره به ماه ضیافت الهی به همه معاونت ها و سازمان های زیرمجموعه شهرداری تهران ابلاغ کرد که برپایی سفره های افطاری از سوی این مجموعه ها با بودجه عمومی ممنوع است. در بخشی از این بخشنامه تاکید شده است: به همه مدیران و همکاران توصیه می شود در ماه ضیافت الهی در برپایی سفره های ساده افطاری با کمک خیرین و مردم با محوریت مساجد و نهادهای مردم نهاد برای نیازمندان و محرومان تلاش کنند.