وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مبارزه با انواع فقر را در اولویت قرار دادیم، گفت: ۱۷۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل شناسایی و شناسنامه‌دار شدند.

به گزارش خبرگزاری موج ، علی ربیعی در سمینار منطقه‌ای اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی "issa" که به میزبانی سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی با آلام و رنج مردم مرتبط است، اظهار داشت: رابطه پیچیده و در هم فرو رفته‌ای میان توسعه و تأمین اجتماعی وجود دارد که اگر مفهوم توسعه را به مثابه رشد در نظر بگیریم، رشد سرمایه‌گذاری در کشور بدون تأمین اجتماعی مفهوم توسعه همه جانبه  و مفهوم توسعه‌ای که در زندگی مردم مؤثر باشد را نخواهد داشت. وی افزود: متأسفانه در کشورهای جهان سوم سالهای سال از الگوهای پیشنهادی و نظریات رشد و توسعه گذشتند تا سفره کارگران رنگین‌ نشود و تأثیری در بهبودی زندگی‌های آنها نگذارد؛ توسعه‌ای معنا دارد که رفاه و تأمین اجتماعی را در جامعه ارتقا دهد همچنین پروژه‌های مهم اقتصادی و توسعه، بدون زیرساختهای مناسب تأمین اجتماعی شکست می‌خورد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در کشور هدفمندی یارانه‌ها را تجربه کردیم که بدون تأمین اجتماعی، هر نوع اصلاح ساختاری منجر به دستکاری در زندگی عده‌ای می‌شود و دولتها را در اجرا ناتوان می‌کند؛ ما در ایران سیاست پیشی گرفتن مزد بر تورم در دراز مدت، افزایش مستمری بازنشستگان و حقوق بگیران را در یک بازده زمانی مشخص به عنوان یک سیاست استراتژیک اتخاذ کردیم. ربیعی ادامه داد: ما بر اساس مطالعات سعی کردیم تا نوع سیاست اثربخش و کارآمد را دنبال کنیم و بر این اساس سیاست مبارزه با انواع فقر را در اولویت قرار دادیم؛ فقر آموزشی باعث بازماندن روستانشینان از تحصیل شد همچنین ۱۷۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل شناسایی و شناسنامه‌دار شدند. وی اظهار داشت: مطالعات در ایران نشان داد که تله فقر در حوزه درمان بسیار عمیق و قابل توجه است؛ بزرگترین پروژه اجتماعی دولت در سالهای نخست، گسترش بیمه‌های درمان بود که بر این اساس سازمان تأمین اجتماعی موظف شد مراکز درمان خود را در مناطق حاشیه نشین شهرهای بزرگ و شهرهای محروم، گسترش دهد؛  ۱۱ میلیون نفر کارگران غیررسمی و حاشیه نشین‌ شهرها با سرانه ۳۶ هزار تومان توسط سازمان بیمه سلامت بیمه شدند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: طرح مسکن حمایتی برای معلولان، زنان سرپرست خانوار و بچه‌های فاقد پدر و مادر از دیگر برنامه‌ها است، در سال جاری واگذاری ۵۰ هزار مسکن را در برنامه خود قرار دادیم. ربیعی گفت: یک وعده غذای گرم برای ۱۷۰ هزار کودک در مهدهای کودک مناطق مرزی فراهم کردیم همچنین در وعده‌های مختلف به میزان خاص پروتئین و کالری مورد نیاز را به صورت رایگان برای ۱۱ میلیون نفر را تأمین کردیم و غربالگری ژنتیک را برای افراد ناتوان در دستور کار  گذاشتیم.