خواننده زیرزمینی معروف به تتلو ظهرامروز ۹ شهریور ماه به دادسرای عمومی و انقلاب تهران منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری موج ، این خواننده زیرزمینی که سوم شهریور ماه دستگیر شده بود، امروز برای ارائه توضیحات به قاضی رسیدگی کننده به پرونده، در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافت. علاوه بر اعضای خانواده وی، یکی از اعضای شورای شهر تهران همدر مقابل دادسرا حضور داشتند. بر اساس این گزارش، ۱۲ مهر سال گذشته هم به دلیل شکایت پلیس امنیت اخلاقی این خواننده زیرزمینی در دادگاه انقلاب تهران حضور یافته بود.