جلسه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به پرونده سعید مرتضوی در مورد حادثه کهریزک، امروز برگزار شد.

به گزارش فرزانه فریدونی خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج ، این جلسه از ساعت ۹ صبح در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران آغاز شد و تا ساعت ۱۴ ادامه داشت. میرمجیدطاهری وکیل مدافع اولیای دم روح‌الامینی پس از پایان جلسه گفت: ما و سعید مرتضوی در این جلسه دفاعیات‌مان را انجام دادیم؛ البته دفاعیات همچنان ادامه دارد. سعید مرتضوی پس از پایان جلسه رسیدگی، بدون حضور در جمع خبرنگاران دادگاه تجدیدنظر را ترک کرد. بر اساس این گزارش پرونده کهریزک که با شکایت اولیای‌دم روح الامینی در ۸ شهریور ۸۸ به قوه قضاییه مراحل مختلفی را طی کرد و احکام مربوط به سازمان قضایی نیروهای مسلح در تابستان سال ۸۹  صادر شد و دو نفر به قصاص محکوم شدند اما خانواده روح الامینی این افراد را بخشیدند. پرونده کهریزک به جریان افتاد و پس از جابه جایی در شعبات دادگاه کیفری در مرداد ماه ،۹۴ حکم آن صادر شد. دادستان سابق تهران و مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در این پرونده از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان به ریاست قاضی محمدی‌کشکولی پس از برگزاری ۷ جلسه دادگاه که به اتهام معاونت در قتل (شکایت جدید روح الامینی) و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود، تبرئه شد. در دادگاه بدوی سعید مرتضوی تبرئه شد، اما با اعتراض خانواده روح الامینی پرونده کهریزک به شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور هم این پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داد که اولین جلسه آن، امروز برگزار شد. طبق اعلام دادستانی تهران و مسئولان قضایی قرار است هفته آینده پرونده مربوط به تامین اجتماعی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری رسیدگی شود.