رئیس انجمن حمایت از بیماران سوخته وضعیت سوختگی را در ایران به مراتب بدتر از کشورهای هند و پاکستان دانست و گفت: ۸ برابر متوسط جهانی در ایران سوختگی رخ می‌‎دهد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدجواد فاطمی در برنامه دورهمی انجمن حمایت از بیماران سوخته گفت: همانطور که ما حق زندگی داریم افراد دچار سوختگی نیر حق زندگی دارند و این وظیفه همه ماست که این مسئولیت اجتماعی را در خصوص ناهنجاری‌های جامعه انجام دهیم.

رئیس انجمن حمایت از بیماران سوخته گفت: ۸ برابر متوسط جهانی در ایران سوختگی رخ می‌دهد و جزو کشورهای بد در زمینه سوختگی هستیم، بطوریکه از هند و پاکستان و کشورهایی که از لحاظ اقتصادی ضعیف تر از ما هستند، وضعیت بدتری داریم.

فاطمی تأکید کرد: متأسفانه سالی ۱۳۵۰ نفر در کشور بر اثر برق گرفتگی دچار قطع دست و پا می‌شوند.

رئیس انجمن حمایت از بیماران سوخته ادامه داد: تقریبا هیچ یک از تخت های سوختگی در کشور استاندارد نیست و مرگ و میر در ایران معادل ۳۰ تا ۴۰ سال پیش کشورهای دیگر است.

وی افزود: بیمار سوخته که از بیمارستان مرخص می‌شود چون حمایت اجتماعی، روانی و اقتصادی ندارد، به عنوان یک معلول به حساب می آید و وضع هیچ بیماری به وخیمی سوختگی در کشورمان نیست و سوختگی با فقر همراه است، یعنی برای خانواده هایی انفاق می افتد که فقیر هستند.

فاطمی اظهارداشت: انتظار داریم مسئولین به وظیفه خودشان عمل کنند و این امر تا زمانی که فشار اجتماعی وجود نداشته باشد، میسر نخواهد شد و از هنرمندان و بازیگران و حامیان بیماران سوخته می خواهیم تا با فشارهای اجتماعی و شفاف سازی مشکلات بیماران سوخته و همچنین فرهنگ سازی در زمینه پیشگیری از سوختگی به بیماران سوخته یاری و کمک رسانند.