معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه‌‌قضاییه گفت: گزارشگر ویژه در موقعیتی نیست که درباره قوانین کیفری و اجرای احکام اظهارنظر کند.

به گزارش خبرگزاری موج ، به دنبال صدور بیانیه توسط احمد شهید در رابطه با اجرای مجازات اعدام تعدادی از قاچاقچیان مواد مخدر، معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر طی اظهاراتی، به این بیانیه واکنش نشان داد و افزود: گزارشگر ویژه که روزهای پایانی ماموریت خود را می گذارند، ظاهرا همچنان اصرار دارد که به موضعگیری های سیاسی، جانبدارانه و حمایتگرایانه خود به ویژه از تروریست ها و سوداگران مرگ، ادامه دهد. کاظم غریب آبادی در پاسخ به این بخش از بیانیه احمد شهید که مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با موادمخدر غیرقانونی و مغایر با تعهدات بین المللی ایران است، با اشاره به این که جامعه بین‌المللی تعهد به لغو اعدام را به عنوان یک تعهد سخت و یا عرفی نپذیرفته است و اجماعی در این زمینه وجود ندارد، اظهار داشت: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مجازات اعدام را به طور مطلق منع نمی‌کند، بلکه حتی آن را در شرایطی برای کشورهای عضو مجاز می داند. مجازات اعدام یک موضوع حقوق بشری نیست، بلکه یک موضوع مربوط به سیستم قضایی کیفری و عنصری بازدارنده در قبال جرائم بسیار جدی است. از این‌رو، این مجازات را باید در راستای حقوق قربانیان وحق جامعه برای حیات در صلح وامنیت ارزیابی کرد. هر کشوری حق دارد تا سیستم قضایی کیفری، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود را بدون مداخله دیگر کشورها انتخاب کند و برابر منشور ملل متحد نیز سازمان ملل و وابستگان به آن حق ندارند در موضوعاتی که در صلاحیت داخلی یک کشور عضو قرار دارند، مداخله کنند. وی موادمخدر را معضلی اساسی و جرمی جدی برای ایران تلقی کرد و در این زمینه با رد ادعای گزارشگر ویژه که جرائم مرتبط با موادمخدر در زمره جرائم جدی که مستوجب مجازات اعدام باشند قرار نمی‌گیرد، گفت: جمهوری اسلامی ایران در راه مبارزه با موادمخدر طی ۳۵ سال گذشته، هزینه‌های انسانی و مادی بسیار هنگفتی را متحمل شده است. ایران همسایه بزرگترین تولید کننده و صادرکننده موادمخدر در جهان است و همواره تلاش کرده که علاوه بر محافظت از شهروندان خود، از ترانزیت این مواد از خاک خود به کشورهای ثالث نیز جلوگیری کند و در این مسیر، از تمام امکانات مادی و انسانی خود نیز بهره برده است. تاکنون هزاران نفر از نیروهای مرزی ایران در مبارزه با موادمخدر شهید شده اند. غریب آبادی ادامه داد: علاوه بر این، سالانه فقط چهار هزار نفر در اثر سوء استعمال مواد مخدر جان خود را در ایران از دست می دهند. موضوع مواد مخدر و مبارزه با قاچاقچیان با سابقه‌ای که بارها اقدام به قاچاق مواد مخدر کرده اند برای جمهوری اسلامی ایران در اولویت قرار داشته، چرا که امنیت جامعه داخلی و بین المللی را به مخاطره می‌اندازند و از این‌رو قوانین سختگیرانه‌ای برای مبارزه با مواد مخدر در ایران وضع شده است". معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر ضمن ابراز تاسف از اینکه کشورها و سازمانهایی که از مجازات اعدام برای جرائم موادمخدر انتقاد می کنند، کمکی تاکنون به فرآیند مبارزه با مواد مخدر نکرده اند، از رویه گزارشگر ویژه که همواره تلاش کرده تا همراه و حامی مجرمان و ناقضان حقوق اساسی ملت ایران باشد، به طور جدی انتقاد کرد و این قبیل اقدامات وی را مغایر با شرح وظیفه و ماموریت وی دانست. وی همچنین از اقدام عامدانه احمد شهید در نپرداختن به موضوعاتی نظیر تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی در حق ملت ایران و تاثیرات آن ها بر حقوق اساسی بشر و جنایات گروه‌های تروریستی در حق شهروندان بی گناه ایرانی ابراز تاسف کرد و این شیوه وی را حاکی از تاثیرپذیری وی از جریانات سیاسی حاکم بر حوزه حقوق بشر دانست.