رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت گفت: بزودی نسخه جدید سامانه یکپارچه مدیریت سرطان، پیاده سازی و اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، علی قنبری مطلق افزود: به منظور اجرای برنامه نوین ثبت سرطان و دستیابی به اطلاعات به روز و با کیفیت سرطان، طی دو سال اخیر اداره سرطان با تلاش زیاد و با توجه به نیاز و ضرورتی که وجود داشت سامانه مشترکی به عنوان «سامانه یکپارچه مدیریت سرطان» طراحی کرد و در این راستا از پیشنهادات افراد صاحب نظر و کارشناسان حوزه بهداشت و درمان به ویژه معاونت درمان به عنوان متولی اصلی مراکز ارائه خدمات به بیماران مبتلا به سرطان بهره مند شد.

وی گفت: این سامانه، همزمان با هفته ملی مبارزه با سرطان در سال ۹۴ آغاز بکار کرد تا پاسخگوی نیازهای معاونت ها و ذینفعان به اطلاعات سرطان و تسهیل کننده گردش کار از نظر ثبت اطلاعات و پیگیری و روند درمان بیماران باشد. در سامانه جدید از استانداردها و قوانین بین المللی استفاده شد که در انتخاب تومور و تکرارگیری دقیق نقش به سزایی دارد.

رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت ادامه داد: بزودی نسخه جدید سامانه پیاده سازی و اجرا خواهد شد که با توجه به ویژگی بارز آن یعنی تحت وب بودن سامانه، روند مدیریت اطلاعات سرطان را به شدت ارتقا خواهد داد، به طوری که فرآیند جمع آوری داده ها از مراکز پاتولوژی به صورت دستی حذف و الکترونیکی خواهد شد و گزارش دهی بطور مستمر در زمان تولید گزارش سرطان در مراکز تشخیصی و درمانی انجام و در نهایت منجر به انتشار به موقع گزارشات تحلیلی سرطان خواهد گردید.

وی اظهار داشت: با توجه به ادامه روند ارتقای ثبت و مدیریت اطلاعات سرطان امید بسیاری وجود دارد که با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و حمایت معاونت های ذی ربط پیشبرد برنامه در جهت خدمت رسانی به بیماران علمی تر و با سهولت بیشتری انجام گیرد.