عضو کمیسیون بهداشت‌ و درمان مجلس با تاکید بر اینکه در برخورد با تخلفات‌ پزشکی نقص‌ در اجرای‌ قانون وجود دارد، گفت: مسئولان وزارت بهداشت برای خدمت‌رسانی بیشتر گایدلاین‌ها را تدوین کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، همایون هاشمی درباره اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر کافی نبودن قانون برای برخورد با تخلفات پزشکی با تاکید بر اینکه نقص در اجرای قانون وجود دارد، گفت: قوانین در برخورد با تخلفات پزشکی در برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه روشن و غنی بوده است.

وی با یادآوری اینکه دولت موظف به تدوین ضوابط اجرایی برای قوانین است، تصریح کرد: در حقیقت بعد از تدوین قوانین از مرحله‌ای که دولت باید به وظایف خود در تدوین ضوابط اجرایی قانون عمل کند دچار وقفه و نقص در اجرای قانون می‌شویم.

هاشمی با بیان اینکه پس از تدوین ضوابط اجرایی قوانین، کارشناسان و مسئولان وزرات بهداشت باید نواقص را در اجرا برطرف کنند، افزود: تدوین قانون پس از بررسی و تصویب در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که از افراد متخصص در این حوزه تشکیل شده است، در کمیسیون تلفیق برنامه مجددا بررسی و تصویب سپس در صحن علنی مطرح و پس از تایید نهایی نمایندگان به شورای نگهبان ارائه می‌شود بنابراین قوانین مسیر مترقی را طی می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه طرح ها و لوایح با دقت بسیار تایید و تبدیل به قانون می‌شوند، یادآورشد: متاسفانه قوانین وقتی به دولت می‌رسد به طور ناقص اجرا می‌شود، البته ممکن است به طور مختصر نیاز به تصویب قوانین جدید باشد اما اگر همان قانونی که به گفته وزیر بهداشت و درمان ناقص و ناکافی است به درستی اجرا کنند، برون‌داد مثبتی خواهد داشت.

هاشمی، تخلفات پزشکی را چند دسته دانست و گفت: برخی از تخلفات ناشی از عوامل انسانی و برخی ناشی از ضعف عملکرد سیستم است؛ عوامل انسانی در همه کشورها هست و در این زمینه نهادهای نظارتی در حوزه بهداشت و درمان مانند نظام پزشکی باید بررسی و با آنها برخورد کند.

وی با بیان اینکه نقص در سیستم به معنی عدم طراحی و تعریف گایدلاین‌ها است، ادامه داد: به دلیل عدم تعریف گایدلاین‌ها در واقع مسیر خدمت‌رسانی به گونه‌ای طراحی می‌شود که خدمت‌گیرنده به دلیل دریافت خدمات ناقص ناراضی است درحالیکه شرایط سوءاستفاده برای خدت‌دهنده هم فراهم می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: مسئولان وزارت بهداشت باید بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و در آینده با توجه به برنامه ششم توسعه گایدلاین‌ها را تدوین کرده و فرایند خدمتی را شفاف کنند، در این شرایط حتما تخلفات به حداقل می‌رسد.