عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: طرح تحول سلامت در کاهش پرداخت از جیب مردم موفق اما در پرداخت به جیب بعضی ها ناموفق بود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از خانه ملت، عباسعلی پوربافرانی درباره چگونگی اجرای طرح تحول سلامت، افزود: طرح تحول نظام سلامت در کاهش پرداخت از جیب مردم توانست بسیار موفق عمل کند اما در پرداخت به جیب بعضی ها ناموفق بود.

وی ادامه داد: واقعیت آن است که طرح تحول نظام سلامت به عنوان یکی از مهمترین طرح های حوزه بهداشت و درمان بعد از انقلاب توانست رضایت نسبی را جلب کند و در ابتدای راه نیز حرکت رو به رشدی داشت.

پوربافرانی با بیان اینکه طرح تحول سلامت مسیر مثبتی را در جهت تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری پیمود، تصریح کرد: اقدام مثبت این طرح در ابتدا، موجب رضایتمندی نسبی بیماران شد که البته دارای نقاط ضعفی هم بود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تاکید کرد: متاسفانه این طرح با افزایش پرداخت‌ها و نامناسب بودن سیستم پرداخت به سمت پرداخت نامناسب به برخی ها پیش رفت که همین امر نارضایتی برخی از سخت‌کوشان عرصه بهداشت و درمان را در پی داشت.