اردوی بسیج دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با مشارکت ۲۰۰ دانشجو و دانش آموخته این دانشگاه به مدت ۱۰ روز در دهستان جلالوند بخش فیروز آباد استان کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، این دانشجویان در زمینه های فرهنگی، بهداشتی و درمانی به مردم ۱۲ روستا از دهستان جلالوند خدمت رسانی کردند. بر اساس این گزارش، تیم بهداشت و درمان گروه جهادی منتظران مصلح (عج) بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(ره) با ۱۱ گروه بهداشتی و درمانی دندانپزشکی، پزشکی، خانه گردی(Home Visit)، علوم آزمایشگاهی، بهداشت محیط، آموزش بهداشت، تغذیه، فیزیوتراپی، کاردرمانی، بینایی سنجی و مامایی ، ۶ هزار تن را تحت پوشش خدمات خود قرار داد. دانشجویان در طرح خانه گردی(Home Visit) به صورت خانه به خانه در تمام روستا ها در زمینه های فرهنگی، آموزشی، پیشگیری، ارجاع و سلامت افراد فعالیت کردند و اقداماتی همچون سنجش فشار خون، بینایی سنجی، بهداشت محیط و همچنین غربال سبد دارویی و آموزش فرهنگ مصرف دارو را انجام دادند. همچنین اعضای کارگروه بهداشت بسیج دانشجویی محیط خانه ها را از لحاظ بهداشتی بررسی کردند و تذکرات و آموزش های لازم را به روستائیان ارائه دادند. تیم دندانپزشکی هم در این دوره از اردوهای جهادی به صورت تخصصی برای گروه های بزرگسالان و کودکان و نوجوانان فعالیت کرد. خدمات این تیم، برای گروه سنی نوجوانان و کودکان به صورت ویژه تری بود و علاوه بر انجام تمام کارهای درمانی دندانپزشکی در خصوص آموزش بهداشت دهان و دندان برای پیشگیری از درمان های هزینه بر، خدمات رسانی کرد. فعالیت تیم های غربال هم بدین صورت بود که در مراکز قابل استقرار هر روستا اسکان یافتند و به معاینه کودکان و نوجوانان زیر ۱۲ سال پرداختند و موارد لازم را به گروه درمانی محل اسکان مرکزی ارجاع دادند. از جمله خدمات دندانپزشکی این گروه می توان به آموزش بهداشت دهان و دندان، جرم گیری، کشیدن دندان، پالپوتومی و پالکتومی، srp، فیشور سیلانت، وارنیش فلوراید و ترمیم دندان اطفال اشاره کرد. تیم های بینایی سنجی، فیزیوتراپی، کاردرمانی و تغذیه هم در این اردو آموزش های لازم را به اهالی ارائه دادند و موارد قابل پیگیری از نظر درمانی را به مراکز درمانی ارجاع دادند؛ همچنین تیم آموزش بهداشت با استقرار در هر روستا ضمن توصیه های پیشگیرانه، آموزش کمک های اولیه در بروز حوادث غیر مترقیه، آگاهی لازم را در بروز مشکلات به اهالی ارائه کردند. براساس این گزارش در گروه دندانپزشکی در بخش اطفال، به ۶۷۰ کودک، خدمات درمانی اعم از ترمیمی،کشیدن دندان، فیشور سیلانت، srp، پالپوتومی و پالکتومی و فلوراید تراپی ارائه شد؛ در بخش بزرگسال به هزار و ۲۰۰ تن خدمات، ارائه شد و بالغ بر ۲ هزار عدد دندان، هم کشیده شد. در بخش آموزش بهداشت دهان و دندان به جمعیتی بالغ بر هزار کودک پنج تا ۱۲ سال آموزش هایی همچون ارائه پک فرهنگی، مسواک و خمیر دندان داده شد. در حوزه گروه علوم آزمایشگاهی، ۴۰۰ مورد آزمایش خون به صورت ارجاعی از تیم گرفته شد ؛ در گروه بینایی سنجی هم ۷۶۸ تن معاینه شدند که این افراد به مشکلاتی همچون ناخنک و تنبلی چشم مبتلا بودند.همچنین در گروه مامایی۷۴۰ تن و در گروه خانه گردی ( HOME VISIT) تعداد ۶۷۰ خانواده ویزیت شدند؛ در گروه تغذیه ۶۰ موردبه صورت ارجاعی بررسی شدند؛ در گروه فیزیوتراپی و کاردرمانی برای ۷۰۰ تن ویزیت و تجویز دارو انجام گرفت و در گروه آموزش بهداشت کلاس های آموزشی برای ۱۰ روستا برگزار شد. به گزارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، خدمات درمانی و فرهنگی ارائه شده طی برگزاری اردو ، بیش از پنج میلیارد ریال برآورد شده است.