مهدی چمران برای آخرین بار در انتخابات هیئت رئیسه شورای چهارم رئیس شد.

به گزارش بهاره نوروزی خبرنگار خبرگزاری موج صبح سه شنبه در ابتدای ساعات اولیه جلسه صحن علنی شورای شهر تهران انتخابات هیات رئیسه اخرین سال شورای چهارم شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد. در این انتخابات مهدی چمران مجددا به کرسی ریاست شورای شهر نشست و با اخذ ١۶ رای از احمد مسجد جامعه ای با ١۴ رای پیروز آخرین دور انتخابات هیئت رئیسه پارلمان شهری پایتخت شد. پس از انتخاب مهدی چمران بعنوان رئیس اصولگرای شورای شهر تهران نوبت به انتخاب اعضای هیئت رئیس رسید که مرتضی طلایی با ۱۷ رای بعنوان نایب رئیس اصولگرای شورا تعیین شد. در این بخش از انتخابات احمد حکیمی پور ١٣ رای و رحمت الله حافظی یک رای کسب کردند. حافظی ،حکیمی پور و طلایی کاندایدای نایب رییسی شورای چهارم بودند. ابوالفضل قناعتی، محسن سرخو، محمد مهدی تندگویان و محسن پیرهادی کاندیدای منشی هیات رییسه شدند که پس از رای گیری ابوالفضل قناعتی و محسن پیرهادی به عنوان منشی هیات رییسه شورا انتخاب شدند. همچنین انتخاب سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد و رضا تقی پور به عنوان سخنگوی شورای شهر با ۱۶ رای در مقابل ۱۳ رای اسماعیل دوستی انتخاب شد.