با تشدید برخورد سازمان تعزیرات حکومتی با کالاهای قاچاق، این بار در استان همدان حجم قابل توجهی از کالاهای قاچاق امحاء شد.

به گزارش خبرگزاری موج ، علیرضا حسن پور، مدیر کل تعزیرات حکومتی همدان، در این مورد گفت: کالاها شامل بیش از هشت میلیون نخ سیگار و مقادیر قابل توجهی لوازم آرایشی و بهداشتی و همچنین چند محموله مواد خوراکی به ارزش ۲۵ میلیارد ریال بود. حسن پور با اشاره به سیاستهای سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص امحاء کالاهای قاچاق اظهار داشت: این کالاهای مکشوفه طی مراسمی با حضور نمایندگان تعزیرات حکومتی ، نماینده دادستانی همدان ، اموال تملیکی ، کمیسیون قاچاق استانداری ، نیروی انتظامی و.... معدوم شدند.