طرح ارتقای هتلینگ بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد تهران، همزمان با هفته دولت و با حضور معاون درمان سازمان تامین اجتماعی و معاون درمان دانشگاه شهید بهشتی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد علی همتی، معاون درمان سازمان تامین اجتماعی در مراسم افتتاح این طرح، با بیان اینکه این سازمان به ریل اصلی خدمت رسانی بازگشته است، گفت: امروز معادل ١٠ سال گذشته تجهیزات برای مراکز درمانی تامین اجتماعی خریداری و لحاظ شده است. وی عرصه خدمت رسانی بیمارستان ها و مراکز درمانی تامین اجتماعی را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: تلاش این سازمان بر خدمت رسانی مفید و موثر به بیمه شدگان بعنوان صاحبان اصلی سازمان متمرکز شده است. معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به تدوین برنامه راهبردی و استراتژیک پنج ساله سازمان تامین اجتماعی، ادامه داد: این سازمان توانست برنامه های عملیاتی را مدون و مسیر راه خود را به درستی تعیین کند. همتی پیشبرد طرح ارتقای هتلینگ را از جمله برنامه های سازمان تامین اجتماعی عنوان و بیان کرد: حدود ١۶ برنامه عملیاتی در حوزه درمان پیش بینی شده است. معاون درمان سازمان تامین اجتماعی به افتتاح طرح ارتقای هتلینگ طی روزهای گذشته و همزمان با هفته دولت در سایر مراکز درمانی تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: زمانی که به بیمه شدگانی که بارها در مراکز درمانی بستری شده اند، مراجعه می کنیم رضایتمندی را در چهره و در کلام مراجعین می توان به خوبی مشاهده کرد. وی خاطر نشان کرد: اجرای طرح ارتقای هتلینگ علاوه بر اینکه با رشد درجه رضایتمندی بیمه شدگان همراه است، موجب ارتقای سطح رضایتمندی در کادر درمانی و کارکنان مراکز درمانی نیز می شود. همتی با بیان اینکه در سال گذشته طرح ارتقای هتلینگ در ٢٢ بیمارستان تامین اجتماعی اجرا شد، گفت: در سال جاری نیز در سایر بیمارستان ها که حدود ۴٨ مرکز را شامل می شود این امر به سرانجام خواهد رسید و امید است در پایان سال جاری مراسم جشن استقرار هتلینگ در مراکز درمانی تامین اجتماعی برگزار شود. وی ضمن تقدیر از تمامی همکارانی که تعامل و همکاری مثبتی را برای پیشبرد این مهم داشته اند، خاطرنشان کرد: شرکای اجتماعی نیز در بحث ارتقای هتلینگ همکاری موثری داشتند. بر اساس اعلام روابط عمومی تامین اجتماعی، همتی افزود: بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد دارای بخش های تاپ کشور به لحاظ درمانی است و اساتید بزرگی در این مرکز فعال هستند بطوریکه می توان گفت بیمارستان ویژه ای برای سازمان تامین اجتماعی محسوب می شود. وی با بیان اینکه فرآیند ارتقای هتلینگ مراکز درمانی ادامه خواهد یافت، گفت: اصلاح چارت نیروی انسانی دیگر محور برنامه ارتقای هتلینگ است که مورد توجه قرار خواهد گرفت. در مراسم افتتاح طرح ارتقای هتلینگ بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد تهران، دکتر رحمانی معاون درمان دانشگاه شهید بهشتی، دکتر درخشان مدیر کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی، دکتر محمد تقی خسروانی مقدم مدیر کل درمان استان تهران و نیز نمایندگانی از کانون های کارگری وبازنشستگی سازمان تامین اجتماعی حضور داشتند.