عضو هیات امنای کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: ساختار در گذشته طوری بود که ارتفاع و هزینه تشکیلات زیاد، فرایند رسیدگی به محرومان طولانی و روحیه جهادی و انگیزه معنوی در نهادها کاهش یافته بود.

حمیدرضا ترقی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری موج در مورد فروش ساختمان بزرگ سوهانک متعلق به کمیته امداد گفت: مبلغی را بابت کاربری به شهرداری بدهکار هستیم و برای گرفتن پایان کار ساختمان سوهانک باید مبلغ بدهی پرداخت و کسر شود. وی ادامه داد: هیات امنا تصویب کرد وجه دریافتی از آن ساختمان پس از کسر بدهی ها تماما به حساب صندوق قرض الحسنه امداد برای محرومان واریز شود و بتوانیم سرمایه صندوق را که چند روز آینده افتتاح می شود افزایش دهیم. عضو هیات امنای کمیته امداد در پاسخ به سوال دیگر موج مبنی بر اینکه در تعدیل نیروی این نهاد در حق برخی ظلم شده است، اظهار داشت: به لحاظ تشکیلاتی پست ها باید کاهش پیدا کند و ساختاری اداری نشود از این رو با اصرار هیات امنا و براساس سفارش رهبری مبنی بر خارج نشدن این نهاد از حالت امدادی، جهادی و نهادی و اداره ای نشدن آن، قرار شد تعدادی از نیروها تعدیل شوند. وی افزود: ساختار در گذشته طوری بود که ارتفاع و هزینه تشکیلات زیاد، فرایند رسیدگی به محرومان طولانی و روحیه جهادی و انگیزه معنوی در نهادها کاهش یافته بود. ترقی خاطرنشان کرد: فتاح ماموریت دارد ساختار را به سمت نهادی برگرداند تا با کمترین نیرو بیشترین خدمات را ارائه دهد، هزینه اداری اش کاهش یابد و با روحیه نهادی بتواند فرایند رسیدگی به محرومان را به کمترین زمان کاهش دهد. عضو هیات امنای کمیته امداد با بیان اینکه ممکن است در این گذر در حق برخی اجحافی صورت گرفته باشد، ادامه داد: با وجود تاکید هیات امنا مبنی بر اینکه تعطیل نشدن کار و فعالیت ها با توجه به کاهش نیروی انسانی، حفظ نیروهای مومن، باانگیزه و واجد شرایط در تعدیل نیرو، برون سپاری پست های برخی از این افراد بجای نیروهای حقوق بگیر و قراردادی، ممکن است اجحافی ناخواسته صورت گرفته باشد. وی افزود: هیات امنا براین اساس ترتیبی برای کوچک سازی به فتاح ارائه کرده است، اما قطعا کار بی عیب نیست و ممکن است اجحافی در حق برخی افراد صورت بگیرد.