معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برنامه جامع بیمه پلنگ ایرانی نقش تعیین کننده ای در حفاظت از زیرگونه در معرض خطر انقراض پلنگ ایرانی دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برنامه جامع بیمه پلنگ ایرانی به عنوان یکی از عوامل مهم کاهش تعارضات میان دام های اهلی و گوشتخواران بزرگ جثه، بالاخص پلنگ، نقش تعیین کننده ای در حفاظت از زیرگونه در معرض خطر انقراض پلنگ ایرانی دارد. فرهاد دبیری درباره پیشرفت اجرای برنامه بیمه جامع پلنگ ایرانی، گفت: به منظور اجرایی کردن بیمه نامه جامع پلنگ ایرانی که ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۴ بر اساس تفاهم نامه سه جانبه میان سازمان حفاظت محیط زیست، شرکت بیمه ما و صندوق ملی محیط زیست و در راستای برنامه ملی عملیاتی حفاظت و مدیریت پلنگ ایرانی منعقد شد، ساز و کاری مشخص تعریف و بر همان اساس، اقدام شد. دبیری با بیان اینکه، نخست برای تعیین کارشناسان معتمد بیمه از سوی ادارات کل حفاظت محیط زیست و به منظور تشخیص و شناسایی خسارات ناشی از حمله پلنگ و یا گرگ، همچنین اعلام موارد تلفات پلنگ، بنا به خواست بیمه گر و بیمه گذار اقدام شد، افزود: این افراد با تشخیص و تایید شرکت بیمه و صدور گواهینامه به عنوان کارشناس معتمد شناخته می شوند. معاون سازمان حفاظت محیط زیست با ذکر این مطلب که از اهداف برنامه حاضر، تجمیع ظرفیت های اجرایی و تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات تابعه با ظرفیت های صنعت بیمه برای ساماندهی موضوع پرداخت خسارات است، اظهار کرد: در همین راستا، از استان ها درخواست شد که دو یا چند نفر از نیروهای مهارتی و اجرایی خود را که پیشتر نیز در مناطق تحت پوشش به بازدید از گزارش های تعارضات و تکمیل فرم های تشخیص خسارات می پرداخته اند، همچنین دسترسی لازم به زیستگاه های پلنگ در مناطق تحت پوشش را دارند، بر اساس شرایط بومی و منطقه ای به اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست معرفی کنند. وی خاطرنشان کرد: این افراد ضمن معرفی به شرکت بیمه ما، به عنوان کارشناس معتمد بیمه شناخته شده و فرم های تعیین خسارات توسط این افراد تکمیل و تایید می شود. این مقام مسئول در خصوص تدوین شیوه نامه تکمیل مدارک هم ضمن تاکید بر این موضوع که این اقدام در راستای ایجاد ساز و کار لازم به منظور نحوه اجرای تعیین خسارات به گونه ای که بتواند تامین کننده مدارک و مستندات مورد نیاز برای شرکت بیمه جهت پرداخت خسارات باشد، صورت گرفته، تصریح کرد: با مشارکت شرکت بیمه، شیوه نامه ای مشتمل بر کلیه فرم ها و مدارک مورد نیاز برای تشکیل و تکمیل پرونده در خصوص موضوعات تحت پوشش بیمه نامه همچون خسارات وارد شده به محیط زیست به دلیل تلفات پلنگ، خسارات دام، خسارات احتمالی انسانی تدوین و برای کلیه استان ها ارسال شد. *واریز خسارات وارد شده به محیط زیست به دلیل تلفات پلنگ به صندوق ملی محیط زیستدبیری اضافه کرد: کارشناسان معتمد بیمه، پس از اعلام اولیه خسارات، ضمن تهیه مدارک بر اساس شیوه نامه و بررسی و تایید اولیه از سوی شرکت بیمه، اقدام به ارسال اصل مدارک می کنند و متعاقبا، خسارات مربوط به دام و یا خسارات احتمالی انسانی، مستقیما به افراد خسارت دیده و خسارات وارد شده به محیط زیست به دلیل تلفات پلنگ به صندوق ملی محیط زیست پرداخت می شود. وی در خصوص نحوه هزینه کرد مبلغ واریزی ناشی از خسارات به صندوق ملی محیط زیست، گفت: مطابق تفاهم نامه فی مابین، مورد دوم با نظارت اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید، در راستای بهبود وضعیت حفاظتی و از بین بردن عوامل تهدید پلنگ در زیستگاه آن هزینه می شود. معاون سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به تشکیل کارگروهی به منظور اطلاع رسانی با رویکرد حفاظتی داشت و اظهار کرد: با توجه به ماهیت وظایف سازمان حفاظت محیط زیست که موضوعات حفاظتی مرتبط با گونه های حیات وحش را در بر می گیرد، کارگروهی متشکل از نماینده روابط عمومی شرکت بیمه، نماینده مدیریت بیمه های مسئولیت شرکت بیمه، نماینده اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید و نماینده اداره کل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد. دبیری وظیفه این کارگروه را بررسی تمامی موضوعات مرتبط به حوزه اطلاع رسانی با رویکرد حفاظتی و تعیین شیوه اجرای موضوعات اطلاع رسانی دانست. این مقام مسئول اشاره ای هم به مراسم برگزار شده برای پرداخت سری اول خسارات تحت پوشش بیمه جامع پلنگ ایرانی داشت و خاطرنشان کرد: مطابق با اهداف حفاظتی تعیین شده درباره برنامه بیمه و به منظور اطلاع رسانی هر چه وسیع تر پرداخت خسارات به افراد زیان دیده از طریق شرکت بیمه ما، برنامه ای تحت عنوان «مراسم پرداخت اولین سری خسارات تحت پوشش بیمه جامع پلنگ ایرانی» در کارگروه تشکیل شده، طرح ریزی و در تاریخ ۱۳ مردادماه ۱۳۹۵ در استان بوشهر اجرایی شد. دبیری افزود: در این مراسم، کلیه پرونده های تکمیل شده خسارات مربوط به دام و تلفات پلنگ با مبلغی بالغ بر ۱۳۲ میلیون تومان به افراد و ادارت کل حفاظت محیط زیست(در وجه صندوق ملی محیط زیست) زیان دیده پرداخت شد.*اجرای برنامه پایلوت کاهش تعارضات مکمل برنامه بیمه و پرداخت خسارات معاون سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: علاوه بر ساماندهی موضوع پرداخت خسارات زیان دیدگان که در حال حاضر از طریق شرکت بیمه ما انجام می شود، لازم است به منظور کاهش میزان تعارضات ساز و کاری در نظر گرفته شود که بتواند مکمل برنامه بیمه یاد شده بوده و در کاهش تعارضات میان دام های اهلی و گوشتخواران بزرگ جثه، بالاخص پلنگ، اثرگذار باشد. وی افزود: بر این اساس، برنامه پایلوتی به منظور ساماندهی تعارضات در یکی از مناطق آزاد استان بوشهر، در دست اقدام است که قابلیت الگوسازی و بهره برداری برای مناطقی با شرایط مشابه را نیز دارا است. دبیری با بیان اینکه اقدامات صورت گرفته می تواند برای حفاظت از زیرگونه در معرض خطر انقراض پلنگ ایرانی نقش تعیین کننده ای داشته باشد، گفت: برنامه جامع بیمه پلنگ ایرانی به عنوان یکی از عوامل مهم کاهش تعارضات به شمار می آید.