معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ازتغییر کردن تاریخ اعزام به خدمت مشمولان دارای مدرک تحصیلی کاردانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج ، سرهنگ رحمان علیدوست در این مورد گفت: در راستای ارائه تسهیلات و خدمات بیشتر به مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها، دوره انتظار برای اعزام به خدمت مشمولان دارای تحصیلات کاردانی براساس موافقت ستاد کل نیروهای مسلح کاهش یافته و از این پس تاریخ اعزام این دسته از مشمولان به نوزدهم هر ماه تغییر پیدا می کند. وی افزود: تغییرات ذکر شده از مهر ماه سال جاری اجرا می گردد و بر همین اساس مشمولان دارای مدرک کاردانی که برای ثبت درخواست اعزام به خدمت خود به دفاترخدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰ ) مراجعه می نمایند ، تاریخ اعزام به خدمت آنان برای نوزدهم مهرماه تعیین می شود . علیدوست اظهار داشت: آن دسته از مشمولانی که دارای مدرک تحصیلی کاردانی بوده و قبلا برگ آماده به خدمت برای تاریخ های اول آبان و اول دی ماه دریافت داشته اند ،چنانچه تمایل دارند زودتر از موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، می توانند برای ثبت درخواست تعجیل در اعزام به خدمت خود برای نوزدهم مهر ماه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰ ) مراجعه نمایند . معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ادامه داد: در همین راستا مشمولانی هم که تمایل دارند در همان تاریخ های تعیین شده (اول آبان و اول دی ماه) به خدمت اعزام شوند ، نیز در زمان مقرر به مراکز آموزش نیروی های مسلح اعزام می شوند . وی گفت: مشمولان مورد اشاره می بایست یک هفته قبل از تاریخ اعزام به خدمت خود با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰ ) نسبت به دریافت برگ معرفی نامه به مراکز آموزش اقدام کنند.