کبریایی زاده که اسناد نهادهای نظارتی نشان می دهد تخلفات قابل توجهی در زمینه شرکت های دارویی دارد، اکنون تکیه بر صندلی ریاست هیات مدیره تامین اجتماعی زده و اگر تا دیروز تنها چند شرکت دارویی تحت اختیار داشت که به گفته اسناد از طریق آنها به جذب منافع شخصی می پرداخت، اکنون تمام شرکت های دارویی تحت اختیار او بوده.

خبرگزاری موج؛ گروه اقتصادی، عرفانه تاجیکی / حافظه تاریخی کشور به خوبی به یاد دارد که چندی پیش به دنبال افشاگری سریالی فیش های حقوقی، ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کشور در هفته قوه قضاییه و در جمع خبرنگاران به صراحت اعلام کرد که از تخلفات مدیرعامل بانک رفاه مطلع بوده، اما با فشار و لابی گری حسین فریدون، دستیار ویژه رییس جمهور، وادار به سکوت درباره انتخاب او برای این سمت شده است. او گفته های خود را به همینجا ختم نکرد و اعلام کرد که حتی از تخلفات پیشین مدیرعامل بانک رفاه در زمان تصدی گری او در بانک ملی نیز با خبر بوده، اما به دلیل حفظ آبرو این تخطی گری را رسانه ای نکرده است. مدت زمانی از شانه خالی کردن سازمان بازرسی از این فساد مالی نمی گذرد که اسنادی به دست خبرگزاری موج رسیده که بر اساس آن عباس کبریایی زاده، در زمان تصدی گری خود در شرکت دارویی اسوه، اقدام به  انعقاد قراردادهای خرید مواد اولیه دفراسیروکس، نیتیزینون، بوسنتان و فینگولیمد با شخصی بنام حمید رضایی فر نمود. سپس این مواد اولیه چینی را به ۴۶۰ برابر قیمت به شرکت های داخلی فروخته است. بر اساس اسنادی که نهادهای نظارتی تنظیم کرده اند عباس کبریایی زاده که تخلفات قابل توجهی در زمینه شرکت های دارویی دارد، اکنون تکیه بر صندلی ریاست هیات مدیره تامین اجتماعی زده و اگر تا دیروز تنها چند شرکت دارویی تحت اختیار داشت که از طریق آنها به جذب منافع شخصی می پرداخت، اکنون تمام شرکت های دارویی تحت اختیار او بوده و ممکن است سیطره تخلفات او از چند شرکت به چند ده شرکت افزایش یابد. حال باید دید مانند انتصاب مدیرعامل بانک رفاه کارگران، به قول رییس کل بازرسی کشور با کدام اهرم فشار و لابی گری چنین انتصاب حساسی انجام شده است. حساسیت حضور عباس کبریایی زاده در راس سازمان تامین اجتماعی که اسناد سازمانهای نظارتی او را به سواستفاده از اموال عمومی، تبانی در معاملات دولتی، دادن رشوه یک میلیاردی به یک مدیر بخش خصوصی که در شرکتهای دیگر با او شراکت دارد و تخلفات عمده دیگر متهم کرده اند، از آن رو مهم است که این سازمان با زندگی و آینده نزدیک به ۴۵ میلیون نفر از بیمه شدگان اصلی و تبعی سر و کار دارد و هر آن احتمال می رود به دلیل انتساب مدیران ناپاک، تبعات اقتصادی شدیدی دامنگیر منافع کارگران و کارفرمایان شود. تبعاتی که مشخص نیست تاکجا ممکن است منافع ملی و همبستگی نظام اجتماعی را تهدید کند. به گزارش خبرگزاری موج عباس کبریایی زاده، با شماره حکم ۷۰۹۲ در تابستان سال جاری به جای بهروز براتی، ریاست هیات مدیره ( غیر موظف) شرکت مذکور را عهده دار شده است. او دارای دکترای دارو سازی و رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی است و در دولت محمود احمدی نژاد در انتخابات نظام پزشکی رد صلاحیت شد. عضویت در هیات مدیره نظام پزشکی تهران، مدیرعامل داروسازی الحاوی و عضو انجمن دارو سازان را می توان از سوابق او دانست.