رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت: کارت های قدیمی پایان خدمت سربازی از درجه اعتبار ساقط شده است براین اساس افرادی که به ارایه کارت ها در موارد لازم نیاز دارند باید نسبت به تعویض و دریافت کارت هوشمند پایان خدمت اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری موج ، سردار سیدحمید صدرالسادات با اشاره به صدور کارت های هوشمند پایان خدمت که از حدود پنج سال گذشته انجام شده است، اظهار داشت: افرادی که به هر دلیلی نیاز دارند تا کارت های پایان خدمت خود را ارایه دهند باید نسبت به تعویض آن و دریافت کارت های هوشمند پایان خدمت اقدام کنند. وی افزود: این کارت ها هوشمند بوده و از ایمنی و حفاظتی مورد تایید است. رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی با بیان اینکه این کارت ها در اندازه خاصی صادر می شود، گفت: کارت های هوشمند پایان خدمت دارای لایه های ایمنی بسیاری هستند براین اساس امکان جعل آن ها وجود ندارد. رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی ادامه داد: اندازه کارت ها استاندارد بوده و همانند کارت های بانکی طراحی شده است. سردار صدرالسادات اظهار داشت: اطلاعاتی روی کارت قابل رویت نیست چرا که این اطلاعات به صورت الکترونیکی در کارت درج شده و چنانچه نیاز باشد اطلاعات جدیدی به این کارت اضافه شود، از طریق سیستم های الکترونیکی به کارت اضافه می شود و دیگر نیازی به تعویض کارت وجود ندارد.