مدیر کل نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: با مجوز سازمان غذا و دارو، ورود تجهیزات پزشکی چینی تا پایان آذرماه سالجاری آزاد است.

محمود بیگلر در گفتگو با فرزانه رحیمی خبرنگار خبرگزاری موج درباره تجهیزات پزشکی چینی اظهار داشت: کالاهای ساخت کشور چین که در آن کشور ثبت نشده‌اند،برای آن مجوز ورود صادر نمی‌شود. با توجه به مصوبه کمیته فنی تجهیزات پزشکی، کالاهای این چنینی مجاز به ورود کشور ندارند و در نتیجه نمی‌توانند در کشور فروخته شوند. به گفته مدیر کل نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، این موضوع به صورت رسمی به اطلاع ناظران فنی تمامی شرکت‌های وارد کننده تجهیزات پزشکی رسانده‌ایم. در متن این نامه آمده است،با توجه به مصوبه کمیته فنی تجهیزات پزشکی، کالاهای پزشکی کشور چین که در آن ثبت نگردیده و اجازه فروش نداشته باشند، مجاز به واردات نمی باشند. شایان ذکر است، در خصوص کاهایی که قبلا مجوز ورود آنها صادر گردیده، صرفا تا پایان آذرماه سالجاری مجور ترخیص صادر خواهد شد.