مراسم بزرگداشت هفته دولت و کارمند و معرفی و تجلیل از مدیران و کارمندان نمونه در دانشگاه علوم قضایی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج ، در این مراسم دکتر شریعت باقری با تبریک  هفته دولت و روز کارمند از معاونین، مدیران و کارکنان دانشگاه قدردانی نمود و گفت: شایسته است کارکنان هر سازمانی در کاری که مسئولیت دارند آن وظیفه را با عشق و علاقه انجام دهند. رئیس دانشگاه علوم قضایی افزود:‌ خلاقیت در کارها و امور محوله کارکنان بسیار مهم است و موجب ارتقاء کیفی و بهره وری در کارکنان می‌شود و خلاقیت نیاز به تفکر و تعقل و تدبیر در برنامه‌ریزی و اجرا دارد. وی اظهار داشت: اصلی‌ترین رکن در سازمان کارکنان آن اعم از مدیران و سایر کارمندان آن سازمان است که با دارا بودن سلامت، تعهد ، دلسوزی و خلاقیت موجب رشد و ارتقاء و بالندگی آن سازمان می‌گردند. پس از سخنان رئیس دانشگاه ، معاون پشتیبانی و توسعه گزارشی از اقدامات و عملکرد رفاهی و عمرانی ارائه نمود. سپس مدیران و کارمندان نمونه معرفی و لوح تقدیر و هدیه به آنان اهدا گردید.