اقدامات انستیتو پاستور ایران در دولت یازدهم به مناسبت هفته دولت اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در سه سال اخیر محلول های تزریقی کلرور پتاسیم ۱۵درصد، کلرور سدیم ۵درصد، دکستروز۵۰درصد دکستروز۲۰درصد، لیدوکائین ۲ درصد، سولفات منزیم ۵۰درصدو سولفات منزیم ۲۰درصد، فرآورده های نوترکیب، واکسن ب ث ژ، واکسن های ویروسی، آنتی ژن واکسن ضد هاری دامی و محصولات بخش علوم حیوانات در لیست تولید این مرکز قرار گرفته است. بر اساس این گزارش در دولت یازدهم ۴۰فقره اختراع ثبت داخلی و تعداد ۲۹ طرح فناورانه حمایتی و ۱۵ طرح فناورانه وام مصوب شده است. همچنین به منظور تشخیص بیماری های لپتوسپیروز، لیشمانیوز، توکسوپلاسموز، قارچ های عمقی، سل، بروسلوز، تب و راش عفونی، بورلیوز، بوتولیسم، سیاه زخم بسترسازی استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ۱۵۱۸۹ در آزمایشگاه ها برای ایجاد آزمایشگاههای مرجع و همکار با توجه به نیاز کشور صورت گرفته است. ایجاد دو آزمایشگاه تشخیص قبل از تولد و هاری و یک آزمایشگاه انفلوانزا ،ایجاد شبکه آموزش در سایت انستیتو برای آموزش آبشاری کارکنان بهداشتی سراسر کشور، استقرار سیستم مدیریت بیوریسک در آزمایشگاهها، برگزاری چهار کارگاه مدیریت حمل و انتقال امن و ایمن نمونه با همکاری آزمایشگاه مرجع سلامت جهت کارشناسان بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی در نیمه دوم سال ۹۴ از دیگر اقدامات انستیتو پاستور ایران می باشد. تأسیس اولین پارک فناوری سلامت و همکاری با ۴۰ شرکت دانش بنیان برای تولید علم به ثروت، کسب رتبه اول در جشنواره رازی برای انتشار مقاله های علمی ، ایجاد شبکه آموزش کشوری برای ارائه خدمات تخصصی به مرکز مدیریت بیماریها و آزمایشگاه مرجع سلامت،راه اندازی کمیته تحقیقات دانشجویی و برگزاری ۹ کارگاه آموزشی داخلی برای ارتقاء آموزش دانشجویان نیز از اهم اقدامات انستیتو پاستور ایران است. ارائه خدمات استقرار سیستم مدیریت کیفیت توسط کمیته مدیریت تضمین کیفیت با استفاده از استراتژی استقرار سیستمهای دهگانه شامل سیستم آزمایشگاهها و ارائه خدمات، سیستم پذیرش و جوابدهی، حفاظت از اطلاعات بیمار، سیستم مدیریت فنی، سیستم ایمین، حفاظت از بیمار و کارکنان، سیستم مستندسازی، کنترل مدارک و سوابق، سیستم آموزش، سیستم ارزیابی منابع، سیستم تضمین کیفیت، سیستم ممیزی داخلی و سیستم بازنگری مدیریت به صورت درون سازمانی ،از جمله خدمات تخصصی این مرکز بوده است. براساس این گزارش با پایه ریزی و استقرار این سیستم تعداد آزمایشگاه‌های مرجع و همکار مرجع انستیتو پاستور ایران از تعداد ۲ مورد در پایان سال ۱۳۹۰ به ۱۲ مورد در پایان سال ۱۳۹۴ رسید. همچنین تولید دانش، توسعه فناوری و نوآوری به منظور کمک به پیشگیری، شناسایی، تشخیص زودرس و کمک به درمان مراقبت و دیده بانی بیماری های عفونی و صعب العلاج در راستای نیازهای نظام سلامت. پژوهش های کاربردی در راستای تولید واکسن، دارو و فرآورده های بیولوژیک با اولویت بیماری های مسری و صعب العلاج و پایش بیماری های نوپدید و بازپدید از مهمترین اهداف و ماموریت های حوزه پژوهشی انستیتو پاستور ایران در دولت یازدهم بوده است. بر اساس این گزارش، حوزه تحقیقات، فناوری و آموزش انستیتو پاستور ۲۶۶ طرح مصوب ، ۲۹ جلد کتاب تخصیص امتیاز شده ،چاپ ۱۴۲۷ مقاله در مجلات ISIو Pubmed: را نیز در سه سال اخیر در کارنامه خود دارد .گفتنی است ، در یافت جایزه ملی کیفیت غذا و دارو ISO) 9001) در سطح اشتهارد سطح۱ ستاره سال ۹۳(۲۰۰۸)،در یافت جایزه ملی کیفیت غذا و دارو در سطح اشتهارد ۲ ستاره سال ۱۳۹۵ و در یافت ۱۸ مجوز صادراتی CPP , FSC از سال ۹۲ تا ۹۵ از جمله دستاورد های انستیتو پاستور ایران در حوزه تولید بوده است