رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران در مورد حادثه شهران گفت: اگر این اتفاق در ساعات شلوغ یک روز وسط هفته و در مرکز تهران رخ می‌داد، فاجعه‌ای وحشتناک را رقم می‌زد و این هشدار بزرگی برای همه مسوولان بود.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد حقّانی افزود: متأسفانه تهران به لحاظ وضعیت غیر اصولی زیرساخت‌های شهری از گذشته وضعیت نامطلوبی داشته و در نتیجه در مقابل حوادثاحتمالی ضربه پذیر و بی‌دفاع است. وی با اعلام اینکه هر آن باید در تهران آمادگی وقوع چنین حوادثی را داشته باشیم و قطعا عواقب حوادثی مانند زلزله به مراتب از خود زلزله سخت‌تر است، تأکید کرد: خداوند با وقوع چنین حوادثی به ما هشدار می‌دهد که بیشتر مراقب و مواظب باشیم. رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران در پایان با تأکید بر اینکه به جای حرف زدن باید نسبت به انجام اقدامات اجرایی و عملیاتی اهتمام کنیم، خاطرنشان کرد: شهر مقاوم در مقابل حوادثانسان ساخت و طبیعی از مصادیق و مظاهر اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.