رئیس پلیس راه راهور ناجا گفت: امسال، در مجموع در ١۶٣ تصادف جرحی و فوتی که یک طرف آن اتوبوس بوده است، حدود ٩٠ مورد رانندگان اتوبوس ها مقصر بوده اند.

به گزارش خبرگزاری موج ، سرهنگ محمد حسین حمیدی اظهار داشت: این آمار نشان می دهد یکی از انتظاراتی که از رانندگان حرفه ای داریم محقق نشده است. وی ادامه داد: از راننده حرفه ای که بیشترین تردد را در جاده های کشور دارد، انتظار می رود، نه تنها در تصادفات مقصر نباشد، بلکه به قدری مهارت و احساس مسئولیت داشته باشد که بتواند خطای سایر رانندگان را هم پوشش دهد. رییس پلیس راه راهور ناجا، با اشاره به اینکه کمابیش روحیه مسئولیت پذیری در رانندگانی که در جاده ها تردد می کنند، وجود دارد، افزود: بنا به عللی هنوز نمود بیرونی این مسئولیت پذیری در تصادفات ملموس نیست و در عمل شاهد رفتارهای متعهدانه و دلسوزانه رانندگان نیستیم. سرهنگ حمیدی گفت: تحلیل چندین ساله آمارها این موضوع را گوشزد می کند که در نیمی از تصادفات فوتی و جرحی که یک طرف آن راننده اتوبوس حضور داشته، راننده اتوبوس مقصر بوده است. رییس پلیس راه راهور ناجا درباره جزییات این آمار افزود: بین ۵٠ تا ۵۵ درصد تصادفاتی که یک طرفش راننده اتوبوس حضور دارد، راننده اتوبوس مقصر است. وی در پایان تاکید کرد: با توجه به حوادث دلخراش و مرگباری که در این آمار دیده می شود از رانندگان اتوبوس انتظار داریم با احساس مسئولیت پذیری بیشتر، از تعداد این حوادث بکاهند.