رئیس پلیس پیشگیری ناجا با تاکید بر لزوم الصاق پیوست انتظامی برای طرح‌های کلان گفت: در حال حاضر معتقدیم که همزمان با اجرای هر طرحی یک کارشناس انتظامی حضور داشته باشد و جوانب امنیتی رعایت شود.

به گزارش خبرگزاری موج ، سردار محمد شرفی در خصوص آمار عملکرد فعالیت‌های پلیس پیشگیری در سال جاری اظهار داشت: در حوزه تقویت نظم، امنیت و پیشگیری از جرایم، کارکرد پلیس پیشگیری افزایش داشته است به طوری سرقت به عنف در جامعه ۹ درصد کاهش پیدا کرده است. وی افزود: از ابتدای سال تاکنون، شرارت‌ها ۵۲ درصد، سرقت مسلحانه ۱۲ درصد و جرایم خشن هم ۴۲ درصد کاهش داشته است. رئیس پلیس پیشگیری ناجا ادامه داد: در مدت مورد اشاره در دستگیری متهمان ۳۰ درصد و دستگیری قاچاقچیان حرفه‌ای با افزایش ۱۳ درصدی روبرو بوده‌ ایم. وی با بیان اینکه پلیس پیشگیری بیشترین نظارت میدانی در سطح کشور را داشته است، گفت: جرایم کارکنان در رده‌های پلیس پیشگیری در سال جاری با ۳۹ درصد کاهش و تقدیر از عملکرد کارکنان با ۲۶ درصد افزایش همراه بوده است و همچنین انتقاد از عملکرد کارکنان پلیس پیشگیری ۹ درصد کاهش پیدا کرده است. عالی ترین مقام انتظامی پلیس پیشگیری با اشاره به توسعه امور مشاوره و مددکاری در مراکز کلانتری های سراسر کشور افزود: از ابتدای سال تاکنون ،یک میلیون و ۶۸۰ هزار نفر،در این مراکز تحت مشاوره قرار گرفته‌اند و در صدد توسعه و تقویت این طرح هستیم. سردار شرفی با تاکید بر لزوم پیوست انتظامی برای طرح‌های کلان کشور اظهار داشت: طرح های توسعه ‌ای در حوزه اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی معمولاً بار امنیتی بر جامعه و مردم دارد اما معمولاً این طرح‌ها پیوست انتظامی ندارند. وی افزود: در حال حاضر این مسئله را دنبال می‌کنیم که پیش و همزمان با اجرای طرحی یک کارشناس انتظامی حضور داشته باشد و در مورد ‌آن نظر دهد تا جوانب امنیتی این طرح‌ها هم رعایت شود.